Normer för ökad säkerhet

Vi på SKF har tagit fram normer för för att skapa en så säker miljö som möjligt vid utbildningar, kurser och prova på-tillfällen. På den här sidan kan du ta del av både kurs- och instruktörsnormer.

Uppdaterade normer

Vi på Svenska Klätterförbundet har uppdaterat normerna för våra instruktörer och kurser. De nya normerna gäller från första september 2021.

Här följer en kortfattad redovisning om vad uppdateringarna innebär:

  • Alla instruktörsdiscipliner har en assisterande instruktörsnivå som förkrav
  • Ingen instruktörsdisciplin kräver auktorisering i annan disciplin före examination (undantag is)
  • Auktoriserad instruktör i disciplin med mer komplicerad miljö kan hålla arrangemang och utbildning i mindre komplicerad miljö (dvs sport kan hålla inne, klippa kan hålla sport och inne)
  • Normerna anger kompetensnivå för instruktören, inte innehåll i instruktörens utbildning, och därmed renodlas examinationerna till bedömande moment
  • Examination för auktoriserade instruktörer delas upp i personlig färdighet (jmfr teknisk ex klippa) och tillämpat instruktörskap (jmfr pedagogisk ex klippa)
  • Kompetenskraven delas in i Förkrav (egen klättring, medlemskap mm), Kunskapskrav och Kännedom om.

Saknar du information eller har du frågor om de uppdaterade normerna? Kontakta gärna kansliet.