Bli ledbyggare och bjud på en utmaning

Bra problem och leder är en förutsättning för rolig, säker och inspirerande klättring. Det spelar ingen roll om leden främst kräver teknik eller styrka: Är den inte genomtänkt, blir det inte bra. Det krävs stor variation, med utmaningar i olika svårighetsgrader, för att alla på väggen ska kunna njuta av klättringen.

Utmana andra klättrare

Oavsett om du vill bygga för landslagsklättrarna eller sätta upp roliga träningsproblem i gymmet på hemmaplan, skadar det inte med mer kunskap. Under våra utbildningar för ledbyggare lär du dig bygga med olika typer av grepp, för olika ändamål och för olika klättertekniker. Såväl bouldering som ledklättring ingår i kursupplägget, men utbildningarna sker främst på boulderväggar.

Som ledbyggare behöver du vara kreativ och ha förståelse för hur klättring fungerar. Genom utbildningarna har du chans att utvecklas och skapa ännu roligare upplevelser för andra klättrare, och kan också själv utvecklas som klättrare.

Aktuella kurser

I kalendern hittar du planerade utbilldningar.

Ledbyggarutbildning i två steg

Nivå 1: Riktar sig till dig som har klättrat minst ett år och är intresserad av att bygga klätterleder. Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment inom bland annat inspiration, rörelseglädje och att undvika skador.
Nivå 2: En kurs för dig som vill utvecklas som ledbyggare och som kanske har gått ledbyggarutbildning nivå 1. Upplägget är fokuserat på att skapa ett säkrare och mer medvetet ledbygge där du jobbar med helhetssyn och inkludering. 

Rätt ledbygge minskar skaderisken

Den som driver en klätterhall vinner på kompetenta ledbyggare. Klättringen blir mer givande om ni som klubb eller kommersiell aktör delar ut nya utmaningar genom att skapa kluriga, smarta och genomtänkta problem och leder. Förutom att det blir roligare med inspirerade ledbyggare, kan en kunnig byggare skapa leder och problem som minskar risken för skador. 

Aktuellt