Projektstöd för klättring och skidalpinism

Fantastiskt att ni vill utveckla verksamheten för barn och unga. Vi på Svenska Klätterförbundet erbjuder stöd inom tre färdigpaketerade områden under 2024. Utöver det är ni självklart välkomna att söka fritt. Från och med i år är det viktigt att ni återrapporterar senast en månad efter projektets slutdatum.

Fokus på unga

Projektstöd är ett statsbidrag som förmedlas av oss på Svenska Klätterförbundet via Riksidrottsförbundet. 2024 gäller samma ansökningsområden som under 2023. Fokus ligger på att få barn och unga att stanna i den organiserade idrotten, utbilda ledare för barn- och ungdomsverksamhet samt att arbeta med inkludering och att locka underrepresenterade grupper till klättringen.

Syftet med projektstödet är att ge er som klubb förutsättningar att utveckla er verksamhet för barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning i enlighet med Riksidrottsförbundets Strategi 2025.

Tre sökbara paket

För att göra det så enkelt som möjligt har vi på Svenska Klätterförbundet tagit fram tre paket. Ni kan självklart söka utanför dessa paket också, men då behöver ni själva läsa in er på Riksidrottsförbundets regler.

Våra paket:

 • Utbildning av barn- och ungdomsledare
 • Träning, tävling och föreningsliv
 • ”Alla kan klättra​”​

Varje klubb kan maximalt beviljas 30 000 kronor i projektstöd per år.

Ta reda på mer

Läs mer om våra paket och reglerna för projektstöd.

Sök projektstöd för att utveckla klubbens verksamhet för barn och unga. Foto: Marcus Kern

Ansökningsperioder

​Ansökningar om projektstöd kan skickas in mellan 15 januari och 30 september 2024. Aktiviteten får pågå till december samma år.

Ansökningarna behandlas löpande. Målsättningen är att de besvaras inom fyra veckor.​

Uppfyller ni kraven för projektstöd?
 • Är ni en klubb ansluten till Svenska Klätterförbundet?
 • Har ni återrapporterat tidigare satsningar?
 • Riktar sig projektet till barn och unga mellan 7-25 år eller unga med funktionsnedsättning?
 • Har ni ett tydligt start- och slutdatum? Ni kan inte få stöd för redan utförda projekt.
 • Har ni gjort en beskrivning av genomförandet, en tidplan och en budget?
 • Har ni ett tydligt syfte, mål och målgrupp?
 • Kan ni återrapportera senast en månad efter projektets slutdatum?
Projektstöd kan sökas för en mängd olika satsningar. Foto: Jonas Pausson
Så söker ni projektstöd

Logga in på er IdrottOnline-sida:

 1. Klicka på fliken Idrottsmedel.
 2. Klicka på fliken Ansökningar.
 3. Klicka på knappen Skapa ansökan.
 4. Under rubriken Idrottsmedel: Välj det område ni vill söka bidrag inom. Klicka sedan på “nästa”.
 5. Fyll i ansökan. Skicka in.

Kontakta gärna kansliet om ni har frågor.

Aktuellt