Grönt och rött kort

För att få säkra på topprep inomhus i Sverige behöver du ha grönt kort. Grönt kort är vår licens för säkring och ett bevis på att du vet vad du gör. Rött kort är nästa steg, licensen för att säkra vid ledklättring. Boka en grundkurs i inomhusklättring, så har du snart kortet på din sele.

Vad krävs för att få grönt kort i klättring?

Vi på Svenska Klätterförbundet står bakom innehållet i kursen topprepsklättring inomhus. Kursen erbjuds hos både klubbar och på många klättergym, och ger dig grundkunskaperna för att säkra på topprep inomhus. Sista momentet är uppklättring och teoriprov, innan du har kortet i din hand.

Topprepskursen lär dig:

 • Hur säkring på topprep utförs på ett så säkert sätt som möjligt.
 • En del klätterteknik.
 • Vilken utrustning som oftast används inomhus.
 • Vilka risker som finns vid repklättring inomhus.
 • Hur du undviker skador och olyckor vid topprepsklättring.
 • Vikten av och kunskap om uppvärmning, stretching och skadeförebyggande träning.

Tips! Se vår film om topprepskursen!

Ska du gå en topprepskurs eller behöver du damma av kunskaperna? Titta på vår film om topprepsklättring inomhus, den tar upp momenten i en topprepskurs. Kom ihåg: Att klättra utan rätt kunskaper är farligt. Filmen är avsedd som komplement och ersätter inte en kurs.

För dig som vill ledsäkra

För att ledklättra och säkra på led krävs rött kort. Innehållet i ledklättringskursen liknar det för grönt kort, med en stor skillnad: klätter- och säkringsteknik. Som ledklättrare tar du med dig repet längs väggen genom att koppla in det i karbiner. Kontakta gärna en klätterklubb eller ditt gym för att hitta rätt kurs för just dig.

Ledkursen lär dig följande:

 • Ledklättra och ledsäkra självständigt på inomhusvägg.
 • Koll på vanligt förekommande utrustning för ledklättring inomhus.
 • Förståelse för riskerna vid ledklättring och hur du förebygger olyckor och skador.
 • Hur spottning går till och vid vilka situationer den är nödvändig, samt kunskap om riskerna före första bulten.
 • Uppvärmning, rörlighetsträning och annat för att undvika överbelastningsskador, samt kännedom om grundläggande klättertekniker.
 • Vilka försäkringar som gäller och vad medlemskap i en klätterklubb innebär.
Normer styr innehållet

Du kan ta korten på många klättergym, men innehållet i kurserna för toppreps- och ledkort styrs oss på Svenska Klätterförbundet. Vi har tagit fram normer för ett antal olika kurser, bland annat dessa två.