Grönt och rött kort

För att få säkra på topprep krävs grönt kort på svenska klättergym. Grönt kort är vår licens för säkring och ett bevis på att grundkunskaperna sitter. Rött kort är nästa steg, en licens för ledklättring. För båda korten finns specialdesignade kurser vars innehåll vi i förbundet står bakom.

Så tar du grönt kort

Bäst är om du går en grundkurs i inomhusklättring. Kursen erbjuds på många klättergym och ger dig grundkunskaperna för att säkra. Målet är att du ska kunna topprepsklättra och säkra på topprep inomhus. Sista momentet är uppklättring och teoriprov. När du har klarat dem kan du stolt fästa ditt gröna kort på selen.

Topprepskursen lär dig:

 • Hur säkring på topprep utförs på ett så säkert sätt som möjligt.
 • En del klätterteknik.
 • Vilken utrustning som oftast används inomhus.
 • Vilka risker som finns vid repklättring inomhus.
 • Hur du undviker skador och olyckor vid topprepsklättring.
 • Vikten av och kunskap om uppvärmning, stretching och skadeförebyggande träning.

Tips! Se vår film!

Ska du gå en topprepskurs eller behöver du damma av kunskaperna? Titta på vår film om topprepsklättring inomhus, den tar upp momenten i en topprepskurs. Kom ihåg: Att klättra utan rätt kunskaper är farligt. Filmen är avsedd som komplement och ersätter inte en kurs.

För dig som vill leda

För att ledklättra och säkra på led krävs rött kort. Innehållet i ledklättringskursen liknar det för grönt kort, med en stor skilland: klätter- och säkringsteknik. Som ledklättrare tar du med dig repet längs väggen genom att koppla in det i karbiner. Kontakta gärna en klätterklubb eller ditt gym för att hitta rätt kurs för just dig.

Ledkursen lär dig följande:

 • Ledklättra och ledsäkra självständigt på inomhusvägg.
 • Koll på vanligt förekommande utrustning för ledklättring inomhus.
 • Förståelse för riskerna vid ledklättring och hur du förebygger olyckor och skador.
 • Hur spottning går till och vid vilka situationer den är nödvändig, samt kunskap om riskerna före första bulten.
 • Uppvärmning, rörlighetsträning och annat för att undvika överbelastningsskador, samt kännedom om grundläggande klättertekniker.
 • Vilka försäkringar som gäller och vad medlemskap i en klätterklubb innebär.
Normer styr innehållet

Du kan ta korten på många klättergym, men innehållet i kurserna för toppreps- och ledkort styrs oss på Svenska Klätterförbundet. Vi har tagit fram normer för ett antal olika kurser, bland annat dessa två.

Kontakt

Emma Borggrén-Franck

Generalsekreterare

emma.borggren@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 23

Andreas Enqvist

Kansliansvarig

andreas.enqvist@klatterforbundet.rf.se
08 699 65 21