Ett förbund för alla klättrare

I vårt förbund gillar vi att vara olika. Vi älskar våra sporter och en livsstil nära naturen. Vi förenas av bergen, klipporna och väggarna, av att lösa problem och samla upplevelser. Vi värnar Sveriges fantastiska landskap och tar oss upp. Tillsammans.

Förbundsmötet

Vårt högsta beslutande organ.

Våra klubbar

För Svenska Klätterförbundet betyder klubbarna och medlemmarna allt. I dag finns ett 80-tal klätterklubbar i landet.

Klätterförsäkringen

Alla medlemmar i Svenska Klätterförbundets klubbar får en försäkring. Dessutom får du som medlem tillgång till ”Råd och vård”, en bra tjänst från Folksam.

Fokus för förbundet

Ta reda på mer om grundbultarna i den strategiska plan som förbundsmötet antog 2022.

Engagera dig!

Har du driv? Kunskap att dela med dig av? Lust att lära? Ditt engagemang behövs i den lokala klubben eller i Svenska Klätterförbundet centralt.