Skänk en slant till utomhusklättringen

Att klättra utomhus är ingen självklarhet. Vi inom SKF jobbar aktivt med att bibehålla och öka tillgängligheten till klippor, block och berg. Gör en insats för att skydda och bevara svenska klätterområden – bidra till Accessfonden.

Jobbet bakom klättringen

På många platser i Sverige råder klätterförbud och begränsningar. Tack vare vårt accessarbete, där vi bland annat arbetar med att etablera och bibehålla goda relationer till myndigheter, markägare och andra intressegrupper, är det trots allt möjligt för klättrare att få tillgång till många platser.

Fondens medel används i accessarbetet på lokal, regional och nationell nivå. Pengarna går bland annat till att ta fram skyltar och förbättra parkeringar, och en rad andra åtgärder.

Sök pengar till projektet

Behöver ni medel för att finansiera varaktiga åtgärder och projekt som främjar och säkrar tillgängligheten till klättring på klippor, berg och block i Sverige?

Bidra till Accessfonden

Swisha valfritt belopp till 123 360 59 95. Tack!

Vi garanterar att pengarna går till projekt för utomhusklättring.

Accessarbetet är prioroterat för förbundet. Foto: Lars Lindwall

Aktuellt