Paraklättring

Klättring är för alla. Oavsett vem du är, möter du din egen utmaning på väggen. Varje klättrare väljer sin egen svårighetsgrad, vilket gör klättring väldigt individanpassat. Vi kan klättra tillsammans och vi kan klättra självständigt – var och en på sin nivå. Svenska Klätterförbundet vill att fler ska få spendera mer tid på väggen och att paraklättring ska växa. (Foto: Jan Virt/IFSC)

Klättring för alla

Allt fler klubbar och klättrare satsar på klättring för personer med funktionsnedsättningar. Det välkomnas av Svenska Klätterförbundet, som vill tillgängliggöra klättring för fler. Personer med många typer av funktionsnedsättningar kan klättra, oavsett om det handlar om fysiska-, intellektuella- eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

För dig som vill klättra

Klättring är en individuell sport där du själv väljer svårighetsgraden på problem och leder. Lutning och grepptyp styr graden av utmaning. Klättrare med eller utan olika funktionsnedsättningar, och på olika nivåer, kan klättra tillsammans.

Vid vissa funktionsnedsättningar kan mer stöd behövas. Titta på den här sidan eller kontakta gärna din klätterklubb och berätta vilka stöd du behöver; fråga om det finns en anpassad klätterskola just för dig.

För klubbar med paraklättring

Kul att ni som klubb satsar på paraklättring. I dag finns flera klubbar som erbjuder paraträning, på olika håll i landet. Kontakta gärna Tove Wåhlin på Svenska Klätterförbundet för att få tips på klubbar ni kan inspireras av.

Klättring för personer med funktionsnedsättningar kan bedrivas i ordinarie verksamhet, med lite stöd och anpassning, eller i separata grupper. Kontakta gärna ert RF/SISU-distrikt för att få hjälp att komma igång eller för att utveckla verksamheten.

Tänk även på att det finns ekonomiska stöd att söka: Projektstöd från Svenska Klätterförbundet och projektstöd från Parasportförbundet är bara ett par av många olika bidrag – förbundskansliet kan tipsa om fler. Tänk på att klubben måste vara medlem i Parasport Sverige för att vara berättigad till stöd från Parasportförbundet.

Tips för att komma igång

Här är några grundläggande tips till er som klätterklubb. Använd gärna Riksidrottsförbundets omfattande checklista.

  • Registerna er klubb hos ParaMe, så att den som vill träna lättare kan hitta er.
  • Utbilda era tränare – se tips längre ner på sidan.
  • Anpassa träningen efter varje individ. Kanske kan övningarna göras på olika sätt och instruktionerna varieras? Se varje persons förmåga!
  • Tänk på att fler tränare ger större möjlighet att se individen.
  • Välj gärna träningstider när et är lugnare i hallen. Det är framförallt fördelaktigt för grupper med intellektuella funktionsnedsättningar och/eller NPF-diagnoser.
  • Se till att er klätterhallen är en tillgänglig lokal. Fundera hur personer som använder olika hjälpmedel kan ta sig runt i alla delar i lokalen från klätterhall, gym, omklädningsrum och toalett.  

Utbildning inom para

Svenska Klätterförbundet erbjuder tränarutbildning.

RF-SISU erbjuder utbildningar för styrelser, tränare och medlemmar gällande träning med olika funktionsnedsättningar. Ta kontakt mer ert distrikt för att få veta mer. Online erbjuder RF/SISU följande utbildningar, oavsett var ni finns:
Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med funktionsnedsättning
Introduktionsutbildning för tränare

Parasport Sverige erbjuder också utbildningar, såväl fysiskt och online, som via lärosäten samt universitet. Läs mer på Parasport Sverige.

 

Sök projektstöd

Paraklubbar kan söka stöd från SKF.

Foto: Kasper Sjöö/Nacka Värmdö Klätterklubb