Utvecklingsmodellen

Utvecklingsmodellen är ett nytt verktyg för tränare. Modellen är uppdelad i olika stadier, beroende på om klättraren tränar för att tävla på elitnivå eller bara vill hålla igång kroppen. Oavsett stadium utgör modellen, som vilar på vetenskap, grunden för all klätterträning.

För dig som är tränare

Utvecklingsmodellen är en blandning mellan värdegrunder, forskning och kunskap. Allt är presenterat på ett lättillgängligt och informativt sätt. Utvecklingsmodellen förklarar ”vad vi gör” med ”hur vi gör det” i rollen som tränare. Den är indelad i sju stadier. De beskriver hur du bör vara som tränare och vad träningen ska fokuserar på. Om tävlingar är aktuellt beskrivs passande nivåer i respektive stadium.

Läs Utvecklingsmodellen

Här hittar du Svenska Klätterförbundets utvecklingsmodell.

7 viktiga stadier

Hitta det stadium som passar dig som tränare eller klättrare. Läs mer i Utvecklingsmodellen, där alla stadier har sitt eget kapitel.

Lekande klättring
Ett introduktionsstadium. Utövarna uppmuntras att prova olika idrotter och fritidsaktiviteter samt klättringens olika former.

Lärande klättring
Här börjar utövarna lära sig att träna klättring för att ha kul, få utvecklas, umgås och bilda en egen motivation.

Träna på att träna
Ofta det stadium där utövaren vill fokusera på klättring. Brukar fortgå flera år.

Träna och tävla
Tävlingsfärdigheter introduceras i detta stadium

Träna för att tävla
Tävling är en integrerad del av träningsplaneringen.

Träna för att vinna
En systematisk och specialiserad träning som periodiseras och anpassas efter långsiktiga delmål och mål. 

Klättra för ett aktivt liv
Fokuserar på rörelseglädje, inspiration, utveckling och variation. Hälsa och välbefinnande är ledord.

Kravprofil

En sammanställning av den senaste klätterforskningen.

Frågor?

Har du frågor om Utvecklingsmodellen från Svenska Klätterförbundet är du varmt välkommen att kontakta förbundskansliet.