Trygg klättring

Trygg klättring är klättring fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Klättring där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Vad är trygg klättring?

Idrottsrörelsen ska vara en plats där alla känner sig välkomna och trygga. För oss inom klättring betyder det att vi har ett gemensamt ansvar för att värna just vår del av idrottsrörelsen. Alla, speciellt barn, ska kunna klättra utan rädsla för diskriminering, mobbning, trakasserier eller andra negativa upplevelser. Alla, oavsett ålder, kön, bakgrund eller förmåga, ska vara välkomna inom klättringen.

När du är orolig…

Om du är orolig och vill resonera med någon, eller upptäcker missförhållanden, kan du söka stöd:

  • Ställ frågor till Bris stödlinje för idrottsledare: Numret är öppet mellan 9.00-12.00 på vardagar. Numret: 077–440 00 42.
  • Idrottsombudsmannen utreder ärenden som innehåller misstänkta förseelser, bland annat. Samma där, numret är öppet på vardagar: 08-627 40 10. E-post funkar givetvis dygnet runt: idrottsombudsmannen@rf.se.
  • Vid känsliga ärenden, där du inte kan prata med klubbstyrelsen, kan du kontakta Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst. Du rapporterar enkelt och tryggt genom att följa instruktionerna i webbformuläret. När du har skickat ditt meddelande får du ett ID och lösenord på skärmen. Spara dem säkert. Du är anonym i den fortsatta dialogen.

Viktiga aspekter inom trygg klättring:

  • Alla klättrare ska respekteras och inkluderas. Nolltolerans mot diskriminering och trakasserier.
  • Klättrare får vara, klä sig och uttrycka sig hur som helst, så länge det inte innebär att andra kränks eller begränsas, eller att säkerheten påverkas.
  • Osunda träningsmetoder, kränkningar, trakasserier, våld och övergrepp ska inte förekomma inom klättring.

Snabba tips om svåra frågor

Som stort idrottsförbund, med över 80 klubbar, har vi även stor möjlighet att påverka klubbarnas barn- och ungdomsarbete och möjligheten att driva på för trygga klättermiljöer. I klippet nedan hittar du en föreläsning RF-SISU Halland, som på ett informativt sätt tar upp frågor om hur klubbar kan skapa trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar.

Gemensamt ansvar för trygg klättring

Inom klättringen har vi många olika roller. Oavsett roll, är vi gemensamt ansvariga för att skapa trygga klättermiljöer för såväl vuxna som barn. Här nedan kan du läsa mer om ansvarsbiten för just din del av Klättersverige.

Trygg klättring

Svenska Klätterförbundet har övergripande ansvar för att upprätthålla ärendehantering och struktur för trygghetsfrågor samt ett ansvar för efterlevnad av Barnkonventionen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.