Trygg klättring

Trygg klättring är klättring fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Det är klättring där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar. Alla klubbar anslutna till förbundet har ett aktivt ansvar för att skapa en trygg miljö.

Vad är trygg klättring?

Trygg klättring är klättring där alla känner sig välkomna och delaktiga samt får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar. Idrottsrörelsen ska vara en plats där alla känner sig välkomna och trygga. Vi har ett gemensamt ansvar för att värna just vår del av rörelsen.

🡆 Något har hänt – jag behöver hjälp nu

Gemensamt ansvar betyder att vi, alla vuxna, inom klättringen ska agera förebyggande mot diskriminering, mobbning, trakasserier, våld, övergrepp och andra negativa upplevelser. Vi arbetar aktivt för en trygg, inkluderande, normmedveten och samtalsvänlig miljö. Motsatsen till det är en miljö där vi inte reflekterar och tystnadskultur råder. Vi tar alltså ett aktivt ansvar. 

Gemensamt ansvar betyder också att vi som vuxna har en handlingsplan och vet vad som förväntas av oss om något uppstår.

🡆 Så jobbar ni förebyggande – undvik att något händer

När något har hänt

Om ett brott har begåtts, eller om du misstänker något brottsligt, ring polisen på 114 14. Om något är akut eller händer nu ring polisens larmnummer 112. 

Om du är orolig, och vill resonera med någon, finns hjälp att få:

 • Ställ frågor till Bris stödlinje för idrottsledare: Numret är öppet mellan 9.00-12.00 på vardagar. Numret: 077–440 00 42.
 • Kontakta gärna socialtjänsten i din kommun för att göra en orosanmälan.
 • Idrottsombudsmannen utreder ärenden som innehåller misstänkta förseelser, bland annat. Samma där, numret är öppet på vardagar: 08-627 40 10. E-post funkar givetvis dygnet runt.
 • Vid känsliga ärenden, där du inte kan prata med klubbstyrelsen, kan du kontakta Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst. Du rapporterar enkelt och tryggt genom att följa instruktionerna i webbformuläret. När du har skickat ditt meddelande får du ett ID och lösenord på skärmen. Spara dem säkert. Du är anonym i den fortsatta dialogen.

CHECKLISTA för trygg klättring

 • Kräv registerutdrag från polisens belastningsregister för alla som möter barn i er verksamhet.
 • Ha en ansvarig i klubben för trygg klättring. 
 • Se till att era tränare är utbildade, både som tränare och inom trygg idrott.
 • Utbilda klubben om trygg idrott. Riksidrottsförbundets utbildning om trygg och inkluderande miljö är helt gratis. Där kan ni lära er hur ni som klubb kan skapa en trygg verksamhet och utbilda er teoretiskt om trygga och inkluderande miljöer. 
 • Riksidrottsförbundet har fler verktyg till klubben, exempelvis Barnens spelregler från BRIS. Våren 2024 lanserades ett arbetsmaterial med en tydlig steg för steg-guide för klubbar som vill arbeta förebyggande med trygghet och inkludering.
 • Se till att klubben har en värdegrund och agerar utefter den. Det ska vara tydligt vem i föreningen du ska prata med om värdegrunden bryts.
 • Se till att klubben har en handlingsplan.
 • Regelbundna HLR- och säkerhetskurser.
Tänk på vuxenansvaret

Den som agerar för att trygga klättermiljön ska vara vuxen. Om du som tränare är minderårig och får information, eller misstänker något, kontakta närmaste vuxen.

Inte bara barn

Alla ska känna sig trygga i våra klättermiljöer. Trygg idrott omfattar såväl stor som liten.