Policys, riktlinjer och andra dokument

Här har vi samlat många användbara filer, bland annat Svenska Klätterförbundets styrdokument, utläggsblanketter och protokoll.

Om dokumentdatabasen

Vi har samlat dokumenten i olika kategorier. Klicka på rubrikerna nedan för att komma vidare till rätt filer.

Saknar du något dokument, eller om någon länk inte fungerar, får du gärna kontakta kansliet.

pdf Svenska förstabestigningar och försök
pdf Stilbegrepp alpin klättring
 Tyroldeklarationen (länk UIAA)

Internationella prestationer

pdf Vi längtar efter svenska prestationer, artikel Bergsport #177
pdf Alpina prestationer, artikel Bergsport #174
pdf Glesa toppar i svenska toppbestigningar, artikel Bergsport #173

Bedömning av högalpina prestationer

pdf Att bedöma högalpin prestation, artikel Bergsport #165
pdf Toppenkul – guide till alpin klättring, artikel Bergsport #182

Historiska dokument

pdfKebnekaiseförare del 1. Kopia av Emmerich Rossipals förare, historiskt dokument – ej uppdaterad!
pdfKebnekaiseförare del 2. Kopia av Emmerich Rossipals förare, historiskt dokument – ej uppdaterad!
pdfRalph Høibakks Grönlandsexpedition 1966
pdfSvenska Grönlandsexpedition 1970
pdf Svenska Himalaya expedition 1973, 11,8 MB
pdf Svenska Himalaya expedition 1981, 46,3 MB

pdf Smärta i armbåge
pdf Akuta höghöjdssjukdomar, Martin Joelsson
pdf Prevention och behandling av höghöjdssjuka, Carl Carlbom

UIAA har tagit fram flera medicinska rekommendationer och råd för dig som klättrar på lite högre höjder. Läs rekommendationerna på UIAAs hemsida.

Första hjälpen utbildare och skadehjälpsnätverket

pdf Godkända första hjälpen-utbildare och aktörer

Norm och krav förstahjälpen för blivande klätterinstruktörer

pdf Riktlinjer för första hjälpen-utbildning för klättrare

Artiklar

pdf Skador i fingerskelettets tillväxtzon hos unga klättrare, Bergsport #183
pdf Träna vetenskapligt och funktionellt, Bergsport #174
pdf Extremitetsskador vid klättring, Bergsport #169
pdf Klätterskador, lärdomar från seminarium i Frankenjura, Bergsport #159
pdf Fingersmärta, Bergsport #108

Olycksförebyggande arbete

Säkerhetskommittén har tagit fram en säkerhetsplan för klättring utomhus. Vi rekommenderar att klubbar, organisationer, företag och större sällskap använder den vid utfärd till klätterberg.

pdf Säkerhetsplan för utomhusklättring v.1.0, 2015
pdf Säkerhetsplan checklista v.1.0, 2015
pdf Klättring och produktsäkerhetslagen

Om en incident inträffar, lämna in en incidentrapport till oss.

Produktåterkallelser och varningar

pdf Safety Notice Petzl Longlife, 2023
pdf Säkerhetsvarning ankare, Fixe, 2015

Incidentutredningar

pdf Markfallsolycka vid nedfirning, Rosendal, Örebro, 2023
pdf Sjukdomsfall med dödlig utgång, Dödlarsberget, Norrbotten, 2022
pdf Stenrasolycka, Vinternberget, Bohuslän, 2018
pdf Dödsolycka Vågakallen, Norge, 2017
pdf Omkopplingsolycka, Finnsvedsberget, Stockholm, 2016
pdf Firningsolycka, Vårdberget, Stockholm, 2013
pdf Handhavandefel med Grigri, 2013
pdf Dödsolycka (Göran Kropp), Vantage, USA, 2004

Temautredningar

pdf Dödsolyckor i svensk klättring 2011-2014, 2015
pdf Riskabel komfort – risker med fasta/permanenta karbiner, 2013
pdf Dödsolyckor i svensk klättring 1980-2010, 2010
pdf De tio vanligaste orsakerna till olyckor i svensk klättring 2000-2007, 2009

Artiklar

pdf Därför går karbinen sönder, Bergsport #178, 2018
pdf Klättrare glömmer koppla in sig i autobelay, Bergsport #174, 2017
pdf Lavinfara vid isklättring, Bergsport #172, 2016
pdf Analys av två markfall, Bergsport #170, 2016
pdf Sårbar kommunikation, Bergsport #169, 2016
pdf Test av fasta/permanenta karbiner i toppankare, Bergsport #168, 2015
pdf Rekommendationer för självsäkringssystem (autobelay), 2014
pdf Säkring oklart – om bristande kommunikation, Bergsport #163, 2014
pdf Så använder du en improviserad clipstick, Bergsport #162, 2014
pdf Handhavandefel – selens midjebälte öppnades vid nedsänkning, Bergsport #161, 2014
pdf Svensk död i lavinolycka i Hemsedal, Bergsport #157, 2013
pdf Psykologiska orsaker till olyckor, Bergsport #148, 2010
pdf Knutar glider upp i egenhändigt knutna slingor, Bergsport #145, 2010
pdf Förstemansfall farligaste olyckan, Bergsport #144, 2009

Alla nummer från 2004 och framåt kan laddas ned från vårt öppna arkiv på Google Drive.

Instruktör

Normer för instruktörer och kurser hittar du på sidan Normer.
Specifika instruktörsdokument hittar du sidan För instruktörer (kräver lösenord).

Klättermärken

pdf Checklista klättermärken
pdf Checklista märkestagning

Ledbyggare

pdf Några grundprinciper vid ledbyggande

Träning

pdf Utvecklingsmodellen
pdf Kravprofil