Bygga och driva klättergym

Klättring är en växande sport och Svenska Klätterförbundet vill att alla barn, unga och klättersugna vuxna ska ha nära till inomhusklättring. Förbundet bistår gärna er som vill etablera inomhusklättring.

Det kommunala alternativet

Svenska Klätterförbundet är glada att kommersiella alternativ finns på många håll i landet, men värnar samtidigt om verksamhet som drivs utan vinster. Som en del av den svenska idrottsrörelsen håller vi givetvis föreningsfrågan högt – det är primärt för klubbarna vi finns.

Om ni som klubb vill skapa möjligheter för klättring på er ort, rekommenderar vi er att ta kontakt med kommunen. Ofta krävs ett idogt och envist arbete där ni kommer att lära er mycket längs vägen. Styrelsen behöver vara aktiv och engagerad. Fundera över vem ni riktar er till. Vem är det som ska klättra i hallen? Vad kostar det? Var bör hallen ligga? Vilken typ av klättring ska ni erbjuda? Hur ska projektet finansieras? Kan ni förbättra för barn och unga på orten? Det är några av många frågor som tjänstemän och beslutsfattare säkert kommer att ställa.

Fördjupa dig

Ta reda på mer om att bygga inomhusklättring.

Snabba fakta om tjänstemän och politiker
  • Kommuner är uppdelade i olika delar, så kallade förvaltningar. Den förvaltning som har ansvar för sport och fritid kallas ofta för fritidsförvaltningen eller liknande. De som jobbar där är tjänstemän och har möjlighet att fatta mindre beslut.
  • När det handlar om stora insatser, som att skapa förutsättningar för inomhusklättring, krävs politiska beslut. Det är dock tjänstemännen tar fram de underlag som politikerna tar ställning till, varför det är viktigt att ni ger dem så omfattande information som möjligt.
  • Varje förvaltning har en politisk nämnd som hanterar frågor för just den förvaltningen. Riktigt stora beslut behöver ofta fattas ännu högre upp – på kommunfullmäktigenivå. 
Om kommunen säger nej

Självklart finns fler vägar än den kommunala. Att etablera ett klättergym tillsammas med en privat företagare är ett alternativ. Där blir utmaningen att övertyga näringslivet om hur klättringen växer och hur attraktiv vår idrott är.

Topprep
Hur ser intresset ut? Gör grundarbetet först. Foto: Björn Pohl

Några punkter att fundera över

Bakgrund
Ta reda på hur stort intresset är på orten. Vilka alternativ finns? Gör en eller flera enkätundersökningar och lär er hur underlaget och behoven ser ut. Samla gärna information om klättring lokalt och i stort: Ni måste kunna redogöra för varför kommunen ska satsa på just klättring.

Läget
Känner ni till någon lämplig tom lokal? Kan ni husera i en anläggning där en eller flera andra idrotter finns? Placeras klättring bäst centralt eller kanske i ett område som är socioekonomiskt utsatt?

Finansiering
Vem betalar? Räkna inte med att kommunen ska finansiera klätterhallen och verksamheten: Visa att ni kan stå på egna ben. Avgifter från de som klättrar är viktiga inkomstkällor och ofta finns många bidrag att söka, bland annat anläggningsstöd från ert RF-SISU-distrikt.

På vår dokumentsida finns flera PDF:er hjälper er att förstå vad som krävs för att en klättervägg och dess kringutrustning skall vara säker. 

Certifiera anläggningen

Glöm inte att certifiera er anläggning via oss på Svenska Klätterförbundet. Insatsen ger er en omfattande försäkring.

Med fokus på säkerhet. Foto: Pim Shaitosa

Aktuellt