Certifierade klätteranläggningar – en trygghetsfaktor

Gör en ordentlig genomgång av säkerheten i er klätteranläggning. Certifieringen är helt gratis för medlemsklubbar.

Kontrollera att ni gör rätt

Klättring är en riskfylld sport. Att kunna erbjuda alla som klättrar och säkrar en trygg anläggning, är fundamentalt. Tack vare kontrollen och certifieringen kan ni säkerställa att ni efterlever krav och rekommendationer.

Ni som certifierar er anläggning har möjlighet att teckna en olycksfallsförsäkring för alla som klättrar hos er. Kostnaden för klubbar som gör det är 600 kronor. För gym som drivs kommersiellt gäller andra priser för olycksfallsförsäkringen. Kontakta oss gärna för mer information.

Gratis för SKF-klubbar

Certifieringen, som förnyas varje år, är kostnadsfri för klubbar anslutna till Svenska Klätterförbundet. För övriga gym faktureras en avgift om 600 kronor per certifierad anläggning. 

Alla certifierade anläggningar får använda logotypen för certifierad anläggning – en en tydlig kvalitetsstämpel.

Certifierade klättergym

Alla kontrollerade anläggningar i Sverige.

Några krav för gymmet

Certifieringen görs via en egenkontroll och en checklista skickas in till Svenska Klätterförbundets kansli. Ett flertal punkter ingår, bland annat:

  • Krav på synliga gröna och röda kort.
  • Alla utbildningar ska följa SKF:s normer.
  • Väggarna ska följa en viss standard (EN 12527).
  • Det ska finnas tillräckligt stort fritt fallutrymme.
  • Greppen ska vara professionellt tillverkade.

Riktlinjer och checklistan finns här.

Certifierade gym får en försäkring för hela anläggningen för 500 kronor.

Produktsäkerhetslagen styr

All organiserad klättring regleras genom Produktsäkerhetslagen, en lag som anger att varor och tjänster ska vara säkra. Det har inte prövats rättsligt, men vi på SKF har fått tydliga indikationer kring att tillsynsmyndigheten Konsumentverket vid prövningar kommer att utgå från våra rekommendationer.

Oavsett om ni väljer att certifiera er anläggning eller inte, rekommenderar vi er att titta på våra dokument ”Checklista för certifiering” och ”Riktlinjer för klätteranläggning”. De utgör en bra grund för att upptäcka brister i verksamheten.