Utveckla ett nytt klätterområde

Har du hittat ett berg eller block som kan passa för klättring? Kul! Vi på förbundet kommer gärna med goda råd. Det finns en hel del saker att tänka på för den som vill utveckla ett nytt område.

Dela gärna ansvaret

Utveckling av nya berg, leder och områden kommer med ansvar. För att göra det enklare för er har vi sammanställt en lista med saker att tänka på. Ni är självklart alltid välkomna att kontakta oss på kansliet med eventuella frågor.

Om du inte gör insatsen tillsammans med den lokala klubben, är det läge att kontakta dem först. De vet oftast mycket om potentiella klätterområden. Här hittar du en lista över alla våra klubbar.

Checklista för områdesutveckling
  • Platsen. Gäller allemansrätten eller ligger klippan i ett område med restriktioner, som exempelvis ett naturreservat? Länsstyrelsen vet mer.
  • Djur och natur. Kontrollera om det finns rödlistade arter eller häckande fågel i området, eller om naturen behöver skyddas av andra skäl.
  • Ägaren. Ta kontakt med markägaren. Du behöver tillstånd för att etablera ett klätterområde.
  • Grannar. Det är bra om du även kontaktar närboende för att se om klättring är aktuellt.
  • Samråd. Om du tror att klättringen påverkar klippan eller naturen runt omkring, kan ett samråd krävas. Då räcker inte markägarens tillstånd. Det är länsstyrelsen som ordnar ett samråd.
Missa inte Accessfonden

Via vår accessfond delar vi ut pengar till projekt som gynnar uteklättringen. Och du! Fonden tar emot bidrag. Kanske en perfekt julklapp till din klätterkompis?

Kolla med markägaren, och gärna med den lokala klubben, innan du gör något.

Bultar och rensning

När ett nytt klätterområde etableras kan sly behöva röjas och borrbultar placeras i klippan. Det omfattas inte av allemansrätten. Kontakta alltid markägaren, och i vissa fall länsstyrelsen, innan du gör sådana ingrepp.

Fokus på allemansrätt

Inte störa, inte förstöra. Du minns väl?

Kontakta oss

Emma Borggrén-Franck

Generalsekreterare

emma.borggren@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 23

Patrik Blom

Landslag, tävling & träning

patrik.blom@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 24

Andreas Enqvist

Information, access

andreas.enqvist@klatterforbundet.rf.se
08 699 65 21

Johanna Wernqvist

Utbildning, friluftsliv

johanna.wernqvist@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 22

Eva Rimnäs

Utbildningsadministration

eva.rimnas@klatterforbundet.rf.se
070-356 27 05