Förbundsmötet

2024 arrangeras förbundsmötet i Uppsala. Söndagen den 2 juni möts klättrarna för att klubba Svenska Klätterförbundets vision och besluta i andra viktiga frågor.

Förbundsmötet 2024: Snabbinfo

Var: Uppsala
När: 2 juni 9.00-15.00
Plats: Clarion Hotel Gillet
Boende: Genom Riksidrottsförbundet har vi förmånliga priser för boende på bland annat Clarion Hotel Gillet (GoSportive pris) och Scandic Uplandia (Scandic rabattkod D544301143).
Ingår för deltagare: Förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika
Kostnad: En delegat per klubb deltar kostnadsfritt. Övriga deltagare är med till en kostnad om 300 kr. Det finns möjlighet att söka återstartsstöd för resa och boende, upp till 1000 kronor.

Observera att klubbar som vill delta i mötet (rösta, föredra motioner, begära ordet) måste vara på plats.

Anmälan ombud: Anmälningslänk för ombud
Anmälan åhörare: Anmälningslänk för åhörare (ej rösträtt)

Handlingar: Se VoteIT samt förbundsmötes dokumentsida

Viktig läsning

Här hittar du handlingarna som hör till förbundsmötet.

#viklättrar Uppsala

Du vet väl att vi anordnar en klätterträff dagen innan förbundsmötet? Häng med och klättra!

Möjligheten att påverka

Förbundsmötet innebär en chans att påverka Svenska Klätterförbundets riktning. Som medlem i en klubb kan du lämna förslag till förbundsmötet i form av motioner. Motionstiden för förbundsmötet 2024 är nu slut. Förslag från styrelsen kallas propositioner.

Hur många röster?

Varje klubb har rätt att rösta på mötet. Hur många röster respektive klubb har styrs av stadgarna, som reglerar antalet röster i förhållande till medlemsantalet i klubbarna.

Den som inte deltar som ombud med rösträtt, kan delta som åhörare och lyssna på mötet.

Klubbarna väljer styrelse

På förbundsmötet väljs den styrelse som ska leda förbundet de nästkommnade två åren. En ordförande, sex ledamöter och två suppleanter ska utses. På förbundsmötet 2022 valdes Lollo Blomberg till ordförande för Svenska Klätterförbundets styrelse.

Förra förbundsmötet

  • Förbundsmötet 2022 arrangerades digitalt och ett trettiotal klubbar närvarade. Mötet fattade bland annat beslut om strategisk plan samt valde en ny styrelse.
  • Protokollet från mötet finns på Svenska Klätterförbundets dokumentsida.