Förbundsmötet

2024 arrangeras förbundsmötet i Uppsala. Söndagen den 2 juni möts klättrarna för att klubba Svenska Klätterförbundets vision och besluta i andra viktiga frågor.

Förmöte för klubbarna

Inför förbundsmötet arrangeras viktiga förmöten, i form av digitala ordförandenätverksträffar med tema förbundsmöte, där klubbarna får veta mer om och diskutera förslagen med representanter från styrelsen och kansliet. Ta chansen att påverka på förhand. Två möten har passerat, ett är kvar: torsdag 16 maj, 18.30-20.30.

För anmälan och möteslänk, kontakta Nadia Bazydlo.

Förbundsmötet 2024: Snabbinfo

Var: Uppsala
När: 2 juni 9.00-15.00
Plats: Clarion Hotel Gillet
Boende: Genom Riksidrottsförbundet har vi förmånliga priser för boende på bland annat Clarion Hotel Gillet (GoSportive pris) och Scandic Uplandia (Scandic rabattkod D544301143).
Ingår för deltagare: Förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika
Kostnad: En delegat per klubb kostnadsfritt. Övriga deltagare 300 kr. För de klubbar som behöver finns det möjlighet att söka återstartsstöd för resa och boende upp till 1000 kr.

Observera att klubbar som vill delta i mötet (rösta, föredra motioner, begära ordet) måste vara på plats fysiskt.

Anmälan ombud: Anmälningslänk för ombud.
Anmälan åhörare: Anmälningslänk för åhörare (ej rösträtt)

Handlingar: Alla handlingar inför förbundsmötet finns på vår dokumentsida.

#viklättrar Uppsala

Du vet väl att vi anordnar en klätterträff dagen innan förbundsmötet? Häng med och klättra!

Nominera till styrelsen

Du kan påverka vilka som leder förbundet.

Möjligheten att påverka

Förbundsmötet innebär en chans att påverka klätterförbundets riktning. Som medlem i en klubb kan du lämna förslag till förbundsmötet i form av motioner. Även specialidrottsdistriktsförbunden kan lämna motioner. Motionerna ska inkomma senast sex veckor före förbundsmötet. Förslag från styrelsen kallas propositioner.

Hur många röster?

Varje klubb har rätt att rösta på mötet. Hur många röster respektive klubb har styrs av stadgarna, som reglerar antalet röster i förhållande till medlemsantalet i klubbarna.

Den som inte deltar som ombud med rösträtt, kan delta som åhörare och lyssna på mötet.

Klubbarna väljer styrelse

På förbundsmötet väljs den styrelse som ska leda förbundet de nästkommnade två åren. En ordförande, sex ledamöter och två suppleanter ska utses. På förbundsmötet 2022 valdes Lollo Blomberg till ordförande för Svenska Klätterförbundets styrelse.

Förra förbundsmötet

  • Förbundsmötet 2022 arrangerades digitalt och ett trettiotal klubbar närvarade. Mötet fattade bland annat beslut om strategisk plan samt valde en ny styrelse.
  • Protokollet från mötet finns på Svenska Klätterförbundets dokumentsida.