Från norr till söder – för alla klättrare

Svenska Klätterförbundet består av cirka 80 klubbar som tillsammans organiserar fler klättrare än någonsin. Vi företräder alla svenska klättrare och har haft klättring högst på agendan i ett halvt sekel.

Vi kämpar för dig som klättrar

Svenska Klätterförbundets klubbar finns från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Klättrarna i Sverige är dock betydligt fler än medlemmarna, och vi som förbund gör ingen skillnad. Vi för din talan, oavsett om du är medlem eller inte, och oavsett vilken typ av klättring du gillar bäst. Dessutom organiserar vi skimo, tävlingsvarianten av toppturande – en snabbt växande sport.

De senaste tio åren har antalet medlemmar i våra klubbar fördubblats och i dag är vi drygt 15 000 medlemmar. Det är roligt. Varje ny medlem ger oss som förbund mer kraft. Ju fler röster vi samlar, desto mer legitimitet får vi. Ju fler namn på medlemslistan, desto bättre ekonomi. Det ena ger det andra.

Vi kanske inte kan flytta berg, men tillsammans kan vi göra dem tillgängliga.

Året som gick

Ta del av verksamhetsberättelsen – vår rapport över det gångna året.

Jacky Godoffe klättrar New Fragrance i Ängesbyn strax norr om Luleå. Foto: Fredrik Berg
Snabba fakta om förbundet
  • Bildades 1973. Då fanns sex klubbar med 356 medlemmar: Umeå, Stockholm, Örebro, Tunaberg, Göteborg och Skåne.
  • Medlem i Riksidrottsförbundet och Svenskt Friluftsliv, samt de internationella organisationerna UIAA, IFSC och ISMF.
  • Kansliet finns i Stockholm och har flera anställda. Generalsekreteraren heter Emma Borggren-Franck.

Styrelsen och förbundsmötet

Svenska Klätterförbundets främsta uppdrag är att främja och utveckla svensk klättring. Styrelsen leder förbundets arbete efter våra ledstjärnor: vår vision, vår strategiska plan och vårt medlemslöfte. Vartannat år samlas representanter från våra medlemsklubbar i ett förbundsmöte.

Styrdokument

Riktlinjer för vårt förbund.

Styrelsens beslut

Vad sades på senaste mötet?

Förbundets stadgar

Vår organisations bestämmelser och regler.

Kommittéer och råd

Våra kommittéer och råd bevakar och utvecklar svensk klättring. Medlemmarna arbetar ideellt och utreder, föreslår och genomför aktiviteter inom olika delar av förbundet.

Våra kommittéer

Vi har nio kommittéer som fungerar rådgivande inom olika områden.

Vår organisation

Mellan våra förbundsmöten leder styrelsen arbetet i förbundet. Vår ordförande just nu heter Truls Neubeck. Ordföranden och de åtta ledamöterna, som utses av klubbarna, väljs för två år. Styrelsens arbete struktureras i arbetsordningen och utgår från visionen, den strategiska planen och medlemslöftet. Stadgarna ligger till grund för arbetet. De har fyra fysiska träffar och ett antal digitala möten varje år. Protokoll förs alltid och de publiceras här på sajten.

Styrelsen delegerar arbetsuppgifter till generalsekreteraren på kansliet i Stockholm, som i sin tur skickar uppgifter vidare inom kansliet eller till ideella krafter.

Styrelsens projekt
Utvecklingsarbetet i styrelsen drivs som projekt. Varje projekt har en uppdragsbeskrivning med projektledare, tidplan, mål och budget, samt krav på strikt rapportering och uppföljning. Projekten kan vara över på någon vecka eller spänna över flera år, men alla har en början och ett slut. Tydliga resultat är prioriterade för vårt förbund.

Är du intresserad av att utveckla klättringen i Sverige som ledamot i styrelsen? Kontakta valberedningen.

Inför förbundsmötet arbetar valberedningen med förslag på styrelse för nästa mandatperiod. Förbundsstyrelsen har, förutom ordförande, sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Kandidatnomineringen är fri. Det innebär att kandidater kan föreslås på sittande möte, utöver de som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår en kandidat ska försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

Svenska Klätterförbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet, där våra klubbar samlas för att fatta beslut om verksamheten. Förbundsmötet arrangeras jämna år. Ojämna år bjuder förbundet in till en mer avslappnad klätterträff på någon ort i landet, dit såväl medlemmar som icke-medlemmar är välkomna.

Inför förbundsmötet publiceras handlingarna här på sajten. Varje klubb har rösträtt.

Tänk på att du och din klubb har möjlighet att skicka in motioner till nästa förbundsmöte – ett utmärkt tillfälle att påverka vad som sker inom svensk klättring.

Valberedningen kontaktas smidigt via mejl.

Våra kommittéer och råd bevakar och utvecklar svensk klättring. Medlemmarna arbetar ideellt och utreder, föreslår och genomför aktiviteter inom olika delar av förbundet, bland annat access, alpint, medicin, säkerhet, utbildning, skimo och tävling. Vi har även en forskningsgrupp inom fältet klättring. Kontaktuppgifter till de olika grupperna finns på vår kontaktsida.

Det är generalsekreteraren som tillsätter de nätverk, kommittéer eller råd som behövs. Förbundet stöttar kompetensutveckling för de engagerade. Är du intresserad av ett förtroendeuppdrag? Kontakta oss på kansliet.

Utbildning

Konsumentverket hänvisar till våra riktlinjer för att göra arrangemang inom klättring så säkra som möjligt. I Sverige är det bara vi som har rätt att auktorisera instruktörer. Vår vision är tydlig: “Du som klättrare har bästa möjliga kunskap när du behöver den”.

Access

Ett av våra mest prioriterade områden är att värna möjligheterna för klättring utomhus. Tillsammans med klubbarna arbetar vi för tillgång till klippor och block och för långsiktig hållbar klättring. Vi vill uppmuntra dig som klättrare att ta ansvar för ditt agerande utomhus: Allemansrätten är vår lagbok – följ den.

Anläggning

Vi vill öka tillgången till klättring inomhus och skimo utomhus. När det gäller klättring inomhus ser vi gärna fler samarbeten med kommunerna och vi vill att fler klättergym etableras i landet. I dag är det ofta kö för barn och unga som vill börja träna klättring. Det vill vi ändra på. För oss är det prioriterat att klättring sker så säkert som möjligt.

Elit

Sverige har tre landslag i sportklättring: Senior, junior och para. Som förbund arrangerar vi SM och JSM i boulder och lead. Vi har ett landslag i skimo med framgångsrika atleter. För oss är det viktigt att våra elitklättrare presterar väl, samtidigt som de är förebilder och utvecklar klättringen.

Kontakta kansliet

Emma Borggrén-Franck

Generalsekreterare

emma.borggren@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 23

Janna Holmqvist

Kommunikation & anläggning

janna.holmqvist@klatterforbundet.rf.se
070-445 04 38

Patrik Kleveback-Blom

Landslag, tävling & träning

patrik.blom@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 24

Andreas Enqvist

Information & access

andreas.enqvist@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 21

Johanna Wernqvist

Utbildning & friluftsliv

johanna.wernqvist@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 22

Eva Rimnäs

Utbildningsadministration

eva.rimnas@klatterforbundet.rf.se
070-356 27 05

Andreas Gustafsson

Verksamhetsutvecklare

andreas.gustafsson@klatterforbundet.rf.se
072-232 61 99

Andreas Andersson

Nyhetsredaktör (frilans)

andreas.andersson@klatterforbundet.se