Om Svenska Klätterförbundet

Svenska Klätterförbundet, med över 80 klätterklubbar, har haft klättring högst på agendan i ett halvt sekel.

Vi kämpar för dig som klättrar

Svenska Klätterförbundets klubbar finns från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. De senaste tio åren har antalet medlemmar i våra klubbar fördubblats. Varje ny medlem ger oss som förbund mer kraft. Ju fler röster vi samlar, desto mer legitimitet får vi. Ju fler namn på medlemslistan, desto bättre ekonomi. Det ena ger det andra.

Med det sagt: Vi vill ha dig med! Vi kan inte kan flytta berg, men tillsammans kan vi göra dem tillgängliga.

Organisation

Förbundsstyrelse, klubbar, kansli. Hur hänger allt ihop?

Visionen för svensk klättring

Svenska Klätterförbundet tar sikte på visionen.

Snabba fakta om förbundet
  • Bildades 1973. Då fanns sex klubbar med 356 medlemmar: Umeå, Stockholm, Örebro, Tunaberg, Göteborg och Skåne.
  • Medlem i Riksidrottsförbundet och Svenskt Friluftsliv, samt de internationella organisationerna UIAA, IFSC och ISMF.
  • Kansliet finns i Stockholm och har flera anställda. Generalsekreteraren heter Emma Borggrén-Franck.

Året som gick

Ta del av verksamhetsberättelsen för 2023.

Engagera dig!

Har du driv? Kunskap att dela med dig av? Lust att lära? Ditt engagemang behövs.