Om Svenska Klätterförbundet

Svenska Klätterförbundet, med över 80 klätterklubbar, har haft klättring högst på agendan i ett halvt sekel.

Vi kämpar för dig som klättrar

Svenska Klätterförbundets klubbar finns från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. De senaste tio åren har antalet medlemmar i våra klubbar fördubblats. Varje ny medlem ger oss som förbund mer kraft. Ju fler röster vi samlar, desto mer legitimitet får vi. Ju fler namn på medlemslistan, desto bättre ekonomi. Det ena ger det andra.

Med det sagt: Vi vill ha dig med! Vi kan inte kan flytta berg, men tillsammans kan vi göra dem tillgängliga.

Visionen för svensk klättring

Svenska Klätterförbundet tar sikte på vision 2025.

Snabba fakta om förbundet
  • Bildades 1973. Då fanns sex klubbar med 356 medlemmar: Umeå, Stockholm, Örebro, Tunaberg, Göteborg och Skåne.
  • Medlem i Riksidrottsförbundet och Svenskt Friluftsliv, samt de internationella organisationerna UIAA, IFSC och ISMF.
  • Kansliet finns i Stockholm och har flera anställda. Generalsekreteraren heter Emma Borggrén-Franck.

Året som gick

Ta del av verksamhetsberättelsen för 2022 (2023 coming up!).

Med fokus på visionen

För att nå vision 2025 har klätterförbundet en strategisk plan. Den är vägledande och innehåller fyra önskvärda lägen för 2025:

– Accessproblem förebyggs och löses på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.
– Utbildningssystemet tillgodoser behoven hos svenska klättrare.
– Elitklättrare presterar väl, är förebilder och utvecklar klättringen.
– Anläggningar för klättring och skimo finns tillgängliga för alla som önskar.

Engagera dig!

Har du driv? Kunskap att dela med dig av? Lust att lära? Ditt engagemang behövs.

Vår organisation

Mellan våra förbundsmöten leder styrelsen arbetet i förbundet. Ordföranden och de åtta ledamöterna, som utses av klubbarna, väljs för två år. Styrelsens arbete utgår från förbundets visionen, den strategiska planen och medlemslöftet. Stadgarna ligger till grund för arbetet. Styrelsen delegerar arbetsuppgifter till generalsekreteraren på kansliet i Stockholm, som i sin tur skickar uppgifter vidare inom kansliet eller till ideella krafter.

Protokoll från styrelsens möten finns här.

Förbundsordförande: Lollo Blomberg, Stockholms Klätterklubb
Vice ordförande: Ola Segnestam Larsson, Stockholms Klätterklubb
Kassör: Frida Holstad, Solna Klätterklubb

Ledamöter:
Anette Andersson, Åredalens Klätterklubb
Adam Herring, Nacka Värmdö Klätterklubb
Martin Hjälle, Höglandsklättrarna Eksjö Klätterklubb
Åsa Eliasson Stenlund, Bohusläns Klätterklubb

Suppleanter:
Bobby Ong, Göteborgs Klätterklubb
Marcus Loewen, Bohusläns Klätterklubb

Är du intresserad av att utveckla klättringen i Sverige som ledamot i styrelsen? Kontakta valberedningen.

Inför förbundsmötet arbetar valberedningen med förslag på styrelse för nästa mandatperiod. Förbundsstyrelsen har, förutom ordförande, sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Kandidatnomineringen är fri. Det innebär att kandidater kan föreslås på sittande möte, utöver de som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår en kandidat ska försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

Svenska Klätterförbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet, där våra klubbar samlas för att fatta beslut om verksamheten. Förbundsmötet arrangeras jämna år. Ojämna år bjuder förbundet in till en mer avslappnad klätterträff på någon ort i landet, dit såväl medlemmar som icke-medlemmar är välkomna.

Inför förbundsmötet publiceras handlingarna här på sajten. Varje klubb har rösträtt.

Tänk på att du och din klubb har möjlighet att skicka in motioner till nästa förbundsmöte – ett utmärkt tillfälle att påverka vad som sker inom svensk klättring.

Valberedningen kontaktas smidigt via mejl.

Som ideell kan du hjälpa till med att ge råd, utreda, föreslå och genomföra aktiviteter inom förbundets olika verksamhetsområden. Kanslianställda guidar och stöttar dig i arbetet. I dag har vi ideellt engagerade inom många områden som t.ex. tävling, access, anläggning, utbildning och säkerhet. 

Intresserad? Kontakta oss och berätta om dig själv, vad du vill göra och varför du tror att du kan hjälpa till.

Utbildning

Konsumentverket hänvisar till våra riktlinjer för att göra arrangemang inom klättring så säkra som möjligt. I Sverige är det bara vi som har rätt att auktorisera instruktörer. Vår vision är tydlig: “Du som klättrare har bästa möjliga kunskap när du behöver den”.

Access

Ett av våra mest prioriterade områden är att värna möjligheterna för klättring utomhus. Tillsammans med klubbarna arbetar vi för tillgång till klippor och block och för långsiktig hållbar klättring. Vi vill uppmuntra dig som klättrare att ta ansvar för ditt agerande utomhus: Allemansrätten är vår lagbok – följ den.

Anläggning

Vi vill öka tillgången till klättring inomhus och skimo utomhus. När det gäller klättring inomhus ser vi gärna fler samarbeten med kommunerna och vi vill att fler klättergym etableras i landet. I dag är det ofta kö för barn och unga som vill börja träna klättring. Det vill vi ändra på. För oss är det prioriterat att klättring sker så säkert som möjligt.

Elit

Sverige har tre landslag i sportklättring: Senior, junior och para. Som förbund arrangerar vi SM och JSM i boulder och lead. Vi har ett landslag i skimo med framgångsrika atleter. För oss är det viktigt att våra elitklättrare presterar väl, samtidigt som de är förebilder och utvecklar klättringen.