Utomhus med klubben

Sverige är fullt av klättermöjligheter och många klubbar jobbar aktivt för att främja utomhusklättring. Det är glädjande. På den här sidan ger vi tips till er som bedriver klubbverksamhet utomhus.

Säkerhet är prio ett

Klättring utomhus kommer med ett stort ansvar för såväl människor som natur. I Klättersverige i stort, och i vårt förbund i synnerhet, bedrivs ett omfattande arbete för att värna tillgången till utomhusklättring. 

Dessutom jobbar vi löpande med säkerhetsfrågor. Den som deltar i ett klätterevenemang, ideellt såväl som kommersiellt, ska känna sig trygg med att alla säkerhetsaspekter har tagits i beaktande. Som förbund ställer vi krav på klätterkurser och våra normer för utbildning anses av Konsumentverket utgöra svensk standard.

Vi rekommenderar er som arrangörer att utgå från vårt utbildningssystem för att lättast efterleva lagkraven. Våra normerade utbildningar gör det smidigt för en instruktör att intyga att hon har den kompetens som efterfrågas. 

Gör en säkerhetsplan

Det finns inget lagstadgat krav att ni måste använda en säkerhetsplan, men det är ett bra sätt att förebygga olyckor och vara beredd.

Att tänka på vid uteklättring med klubben
  • Utbilda klätterledare. Alla som ansvarar för säkerheten under ett klätterarrangemang och sätter upp topprepen ska vara allra minst klätterledareDe personer som är med och säkrar behöver ha grönt kort. Utbildningen för klätterledare utomhus” är normerad av oss på SKF.
  • Allemansrätten. Det går att tjata sig blå om den här saken, men det räcker egentligen med att säga: Gör rätt. Allemansrätten är vår nyckel till naturen. Det händer alltför ofta att klättrare undviker att följa reglerna om parkering, skräp och andra självklarheter. Lär era medlemmar göra rätt – låt oss ta ansvar tillsammans.
  • Säkerhetsplanen. Ta reda på adressen eller positionen till berget för att kunna dirigera ambulansen rätt. Det, och en del annat, ingår i arbetet med att upprätta en säkerhetsplan. Olyckor sker, tyvärr, och planen är ett bra sätt för er att vara förberedda.
  • Anmäl incidenter. Tillbud och skador, stora som små, bör anmälas till oss på Svenska Klätterförbundet via vårt formulär för incidentrapporter. Alla anmälningar hanteras och informationen sammanställs. Därefter sprids den vidare och framtida olyckor kan förhindras.
  • Använd Accessdatabasen. Rapportera till och läs Accessdatabasen. I den hittar du information om tillgängligheten till svenska klätterområden. Via tjänsten får du veta om ett klätterområde har särskilda parkeringsbestämmelser, häckande fåglar eller annan viktig information. Kanske inte så aktuellt på hemmaklippan, där ni redan vet allt, men väl så relevant vid klätterresor.
Hjälmen räddar liv

Vi i Svenska Klätterförbundet rekommenderar att hjälm används vid all repklättring utomhus. Stenar och föremål som faller innebär risker, liksom markfall eller att slå huvudet i väggen.