Klätterförsäkring på köpet för medlemmar

Som medlem i en klätterklubb får du automatiskt vår fina klätterförsäkring. Den täcker olycksfall under alla typer av klätteräventyr, såväl hemma i gymmet som i bergen utomlands, upp till 6000 meter. Även toppturare och skidalpinister är försäkrade, liksom alla som deltar i arrangemang hos klubben eller förbundet.

Försäkringen täcker:
  • Inomhusklättring, såväl träning som tävling.
  • Utomhusklättring, topptur och skidalpinism upp till 6000 meter över havet.
  • Under transport till klättringen (”direkt färd till och från aktiviteten”).
  • Klätterresor utomlands.
Reseförsäkringen

Resedelen av försäkringen gäller under resa utanför Norden upp till 45 dagar. Direktciterat ur försäkringsbrevet täcker den bland annat ”Merkostnader för kost och logi vid olycksfallsskada och akut sjukdom” och ”Kostnader för hämtning och eftersök av helikopter (högst 100 000 kronor och endast då annan försäkring saknas)”.

Läs gärna mer i försäkringsinformationen innan du reser iväg.

Ingår i klubbavgiften

Klätterförsäkringen börjar gälla när din medlemsavgift är betald. Vi rekommenderar dig att läsa villkoren hos Folksam, så att du vet vad försäkringen täcker.

Även icke-medlemmar omfattas av försäkringen, om de deltar i prova på-verksamhet arrangerad av en förbundsansluten klubb.

Råd vid skador

  • I försäkringen ingår kostnadsfri rådgivning vid skador. Du får prata med en fysioterapeut som bedömer din skada, ger råd om behandling samt gör en skadeanmälan. I vissa fall har du rätt till vidare bedömning och tid hos fysioterapeut eller läkare.
  • Ring 020-44 11 11 så får du hjälp (tjänsten är öppen vardagar, 8-17).

Så fungerar Råd & Vård

Klubbens försäkring

Samtliga klubbar anslutna till Svenska Klätterförbundet har Riksidrottsförbundets Föreningsförsäkring Bas utan extra kostnad. Den omfattar alla ideella förtroendevalda, ledare, funktionärer, tränare och domare när de utför uppdrag åt föreningen. Försäkringen omfattar även icke-medlemmar som tillfälligt utför ideella uppdrag.

Till basförsäkringen kan klubben teckna en kompletteringsförsäkring. Läs mer om Föreningsförsäkring Bas hos Folksam.

Fokus på hand som crimpar
Rätt hjälp är viktigt för att kunna klättra vidare. Foto: Jonas Paulsson
Nummer att spara

Vid olycksfall och skada, kontakta Folksam på 0771-950 950.

Vid allvarliga skador utomlands, kontakta SOS International i Köpenhamn: +45-701 050 50.

Blir du sjuk eller skadad i USA, kontakta Health System International: Inom Indiana (317)-806-2000, utanför Indiana 1-800-962-6831.

Incidentrapportera

Gör en incidentrapport vid en skada eller ett tillbud, så att vi på förbundet kan följa upp det som hänt.

Aktuellt