Klätter-LOK

LOK-stöd ger mer pengar till både klubbarna och förbundet. Reglerna för stödet har förändrats, vilket ger större möjligheter för klätterklubbar att söka ersättning för barn-, ungdoms- och paraklättring.

LOK-stöd – även för spontanklättring

Reglerna för LOK-stöd ändrades under 2023. Nu passar det perfekt även för klubbar som bedriver spontanklättring och det är enkelt att söka. För varje krona som klubbarna får i LOK-stöd, ökar det totala stödet till Svenska Klätterförbundet . Både klubbarna och förbundet får större möjlighet att göra gott för Klättersverige, bra va?

Hur funkar klätter-LOK?

En person checkar in klättrarna (paraklättrare i alla åldrar och barn och ungdomar mellan 7 och 25 år). Därefter spelar det ingen roll om en fri klättersession eller organiserad träning med tränare erbjuds.

  • Ingen gemensam samling eller gemensam avslutning krävs.
  • Minst en ledare, per 20 deltagare, behöver vara på plats. Den ledaren får inte ansvara för andra aktiviteter samtidigt. Hen måste ha fyllt 13 år och vara medlem i klubben.
  • Har ni fler ledare på plats, kan ni utöka antalet deltagare med 20 personer per ledare.
  • Efter 45 minuters klättring kan ni enkelt logga in i appen LOK-Registrering och registrera träningen.
  • Tänk på att en del förberedelser krävs för att ni ska kunna registrera närvaro första gången.

Ta reda på mer

Läs mer om LOK-stöd och dess nya regler, ansökan och ersättningsnivåer

Kul häng med Luleå Klätterklubb.

Om ansökan

Ni som klubb registrerar aktiviteterna löpande, och söker sedan om stöd via IdrottOnline två gånger per år: 25 februari och 25 augusti. Varje klubb skickar en ansökan för allt LOK-stöd. Mer information finns hos Riksidrottsförbundet.

LOK öppnar möjligheter

Att registrera LOK ger er som klubb fördelar. Ni kan exempelvis ansöka om anläggningsstöd från RF-SISU eftersom de ser att ni bedriver verksamhet.

Plus- eller bankgiro krävs

Utbetalning av LOK-stöd görs enbart till klubbens plus- eller bankgiro. Det måste tillhöra klubben och får inte vara registrerat på en person, sektion eller kommun. Riksidrottsförbundet kontrollerar att angivet giro står tecknat i klubbens namn.

Vanliga frågor om LOK

Vad betyder LOK?
LOK-stöd står för lokalt statligt aktivitetsstöd och kan sökas av alla klätterklubbar anslutna till Svenska Klätterförbundet. Enda kravet är verksamhet för barn och ungdomar som är 7-25 år (eller paraklättring även för äldre).

Kan den som håller hallen öppen vara ledare?
Ja, men enbart om hallen är öppen bara för LOK-stödsaktiviteten. Annars måste en annan person än ”öppethållaren” vara ledare.

Vilket är det smartaste sättet att registrera LOK?
Ni kan göra på flera olika sätt. Ett tips är att samla in uppgifter från klättrarna på förhand, exempelvis genom Google Forms, förbereda ”klättertillfället” i IdrottOnline och närvaroregistrera i LOK-stödsappen.

Om du har andra frågor, kontakta gärna ert lokala RF-SISU distrikt, alternativt mejla lok@rfsisu.se eller ring 08-699 61 50 (väl knappval 3).

Åttaknytning hos Malmö Klätterklubb. Foto: Oscar Wånggren