För klubben

Omkring 80 klätterklubbar har valt att ansluta sig till Svenska Klätterförbundet. Att ansluta klubben till förbundet ger en mängd fördelar.

Driva en klätterklubb

Frågorna är ofta många – vi hjälper vi er rätt.

Trygg klättring

Klättring fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp.

Foto: Sascha Karilampi

Certifierade klättergym

Gör en genomgång av säkerheten på er anläggning.

Med fokus på unga

Vi i SKF arbetar för att våra klubbar driver verksamhet på barns och ungas villkor.

Utomhus med klubben

Om klubbverksamhet utomhus.

Arrangera tävlingar

Vill ni ordna en tävling? Kul!