Så bildar ni och driver en klätterklubb

Hur startar vi en klätterklubb? Vilken hjälp får vi från förbundet? Frågorna är ofta många och svaren likaså. På den här sidan hjälper vi er rätt. Kul att ni vill vara en del av den stora svenska idrottsrörelsen.

Så lägger ni grunden

För att starta en klätterklubb behöver ni vara minst tre personer och ha stadgar. En bra start är att bjuda in till ett möte där ni annonserar att föreningen ska bildas. Många klubbar har Facebooksidor där de kan sprida information om verksamheten, vilket ofta är en bra start för att skapa intresse.

Under bildandemötet ska ni bland annat fatta beslut om föreningens namn och välja en interimstyrelse. Vi rekommenderar er att läsa mer om vad krävs hos RF-SISU. På den sidan finns en bra överblick över era åtaganden och vad ni kan få för stöd från oss och Riksidrottsförbundet.

Distriktet finns för er

Har ni frågor om att bilda, driva, ombilda eller lägga ner en förening rekommenderar vi er att kontakta ert RF-SISU-distrikt. Distrikten är Riksidrottsförbundets lokala kontor och deras uppgift är att stödja idrottsföreningar lokalt.

Bli en del av förbundet

Svenska Klätterförbundet är ett av cirka 70 specialidrottsförbund som är organiserade under RF-SISU. Våra klubbar har många förmåner:

  • Medlemsregister via Idrottonline.
  • Olycksfallsförsäkring för alla medlemmar och möjlighet att försäkra en anläggning.
  • Försäkring för icke-medlemmar under prova-på-verksamhet.
  • Tillgång till utbildningar för barn- och ungdomsledare, tränare och ledbyggare.
  • Möjligheter att söka ett antal olika bidrag, bland annat projektstöd.
  • Support och råd i frågor som access, expedition, medicin, juridik och annat.

Ansök om medlemsskap i SKF

Bli en del av vårt förbund.

Stadgarna är viktiga

Stadgarna är grundstommen i er klubb. Vi på Svenska Klätterförbundet rekommenderar att ni utgår från Riksidrottsförbundets stadgemall. Samtidigt vill vi gärna uppmuntra er att spänna bågen vad gäller jämställdhet, och sträva efter 40/60-fördelning i styrelsen. Fundera gärna över datum för utträde när en medlem inte har betalat årsavgiften – kanske passar det er bättre att sätta ett fast datum varje år, i stället för att låta medlemsskapet löpa under två år?

Klättring ute eller inne? Ni avgör ert fokus. Foto: Pim Shaitosa

Så funkar medlemsavgiften

Första året som klubben är medlem i Svenska Klätterförbundet är avgiftsfritt. Därefter är den årliga medlemsavgiften för klubben 150 kronor per medlem. Det är ingen skillnad på seniorer och juniorer och ni väljer själva vilken avgift ni vill ta ut från era medlemmar.

Som lägst betalar ni 750 kronor till förbundet och årsavgiften baseras på föregående års medlemsantal. Klubbavgiften faktureras i början av året. 

Klubbar med annan huvudman
Ni som har en annan organisation som huvudman, som Friluftsfrämjandet eller KFUM, betalar 3000 kronor för att ansluta er till SKF. Kostnaden gäller oavsett medlemsantal. Viktigt att veta: Klubbar med annan huvudman har bara en röst på förbundsmötet och medlemmarna får ingen försäkring för den summan.

Rep och grepp.
Kontakta gärna kansliet på om ni har funderingar. Foto: Björn Pohl

Aktuellt