Minimera riskerna när du klättrar

Det finns ingen säker klättring. Såväl inomhus som utomhus finns ambitioner om att göra klättringen säkrare, men "säker" kan den aldrig bli. Klättring är en riskfylld sport och det är viktigt att vara medveten om det. Det finns ett antal saker du som klättrare kan tänka på för att minimera riskerna.

Ökad kunskap har hög prio

Du som klättrar ska vara medveten om att konsekvenserna kan bli allvarliga vid små misstag.

Många faktorer spelar in när det handlar om att minimera riskerna. Dels handlar det om klättrarens agerande, dels om säkringspersonens. Utrustningen är en viktig del, både den fasta i klättergymmet eller på klippan och den som klättrarna har med sig. 

6 handfasta tips
  • Följ alltid riktlinjer och normer från Svenska Klätterförbundet.
  • Lär dig mer! Gå kurser, utvecklas. Ökad kunskap bidrar till ökad säkerhet.
  • Använd hjälm vid all repklättring utomhus.
  • När du klättrar ute: Ha koll på positionen. Gps-punkter gör räddningen snabbare.
  • Ta hänsyn till trötthet, stress och rädsla. Chansa aldrig.
  • Se till att all utrustning är UIAA- eller CE-godkänd och märkt. Allt måste vara up to date. Mjuk säkerhetsutrustning åldras och hårdvara kan skadas vid fall.  
Klättring ute eller inne? Ni avgör ert fokus. Foto: Pim Shaitosa

Förbundets insatser

Många delar av förbundet arbetar direkt eller indirekt med säkerhet. Säkerhetskommittén driver frågan och deltar i internationellt säkerhetsarbete. Alla olyckor som rapporteras som via vår funktion för incidentrapporter analyseras av dem och de strävar även efter att utarbeta riktlinjer för att minimera riskerna.

Vi har ett genomarbetat utbildningssystem och arbetar med systematisk certifiering av anläggningar. Utomhus sprider vi det senaste till nytursmakare och bidrar via Accessdatabasen till att risker uppmärksammas. Det är bara några av de insatser som löpande utförs.

Du själv bär dock det viktigaste ansvaret. Vi måste alla ha med oss att klättring inte är säkert, varken utomhus eller inomhus, oavsett vilka åtgärder som vidtas. 

Hjälmen räddar liv

Vi i Svenska Klätterförbundet rekommenderar att hjälm används vid all repklättring utomhus. Stenar och föremål som faller innebär risker, liksom markfall eller att slå huvudet i väggen. 

Med fokus på säkerhet. Foto: Pim Shaitosa
Gå en kurs

Det finns en lång tradition av informellt lärande i klättervärlden. Det är fint och bra. Vi rekommenderar dock alla klättrare att även utbilda sig via kurser. Vi i Svenska Klätterförbundet har få egna kurser, men vi har tagit fram riktlinjerna för många av de utbildningar som arrangeras i Sverige.

Kanslipersonal

Emma Borggrén-Franck

Generalsekreterare

emma.borggren@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 23

Andreas Enqvist

Kansliansvarig

andreas.enqvist@klatterforbundet.rf.se
08 699 65 21