Arrangera mästerskap och andra tävlingar

Vill ni arrangera en tävling i sportklättring? Det finns ett antal större tävlingar som kan arrangeras av klätterklubbar inom SKF. På den här sidan beskriver vi hur ni ansöker om att få ordna en tävling och går kortfattat in på villkor och förutsättningar.

Stå för ett mästerskap

Följande mästerskap kan arrangeras av SKF-anslutna klubbar. Ni kan arrangera en i taget eller ansöka om att kombinera två eller flera. För några tävlingar är förutsättningarna speciella – kontakta gärna kansliet eller Patrik Kleveback-Blom för mer information.

 • SM Boulder – Vårtävling
 • JSM Boulder – Vårtävling
 • SM Lead – Hösttävling
 • JSM Lead – Hösttävling
 • NM/JNM Boulder (2026 i Sverige) – Vårtävling
 • NM/JNM Lead (2024 i Sverige) – Hösttävling
 • Sverigecupen i Boulder – Mellan SM Boulder – mars till mars efterföljande år
 • Sverigecupen i Lead – Hösttävling

Svenska Klätterförbundet har som ambition att genomföra bouldertävlingar på våren innan internationella säsongen och ledtävlingar på hösten, men vid specialla förutsättningar kan vi ändra på planen, exempelvis vid deltagande på SM-veckan.

Åldersklasser

Tävlingsklasser på SM och JSM följer IFSC:s internationella riktlinjer om åldersindelning. Förbundet rekommenderar att övriga tävlingar i Sverige följer nedanstående åldersindelningar. Notera att en angiven ålder innebär “det kalenderår som atleten uppfyller åldersgränsen”. Det innebär exempelvis att en klättrare räknas som junior under de två år hon fyller 18 och 19 år. 

 • Senior: 20+ (får tävla i seniorklass från det år atleten fyller 16 år)
 • U20 – Junior: 18 och 19 år
 • U18 – Ungdom A: 16 och 17 år 
 • U16 – Ungdom B: 14 och 15 år 
 • U14 – Knattar A/Kids: 12 och 13 år 
 • Knattar B: Från det år klättraren fyller 11 år 

Under svenska mästerskap finns ingen officiell klass för knattar/kids. Tävlingar för den åldern kan arrangeras, men i de fallen delas inga priser i form av SM-tecken ut.

Regler

Regler och mycket annat hittar ni i vår dokumentbank.

Stöd

Tävlingskommittén utvecklar och stöttar tävlingsverksamhet.

7 viktiga punkter om ansökan att arrangera mästerskap

 1. Ansökan ska skickas till patrik.blom@klatterforbundet.rf.se och kansliet@klatterforbundet.rf.se. Kommersiella anläggningar är välkomna att delta, men en klubbstyrelse måste alltid stå bakom ansökan.
 2. Slutgiltigt besked om tilldelning av tävlingar ges när den nationella kalendern fastställs. Ambitionen är att kalendern anslås under våren året innan tävlingen, ex SM Boulder 2023 fastställs våren 2022. Kansliet förbehåller sig rätten att fatta beslut om tilldelning av tävlingar före denna tidpunkt.
 3. Kansliet väljer den arrangör som anses ha bäst förutsättningar att genomföra ett framgångsrikt arrangemang. Valet av arrangör kan inte överklagas.
 4. Tävlingsverksamheten är en omfattande utgiftspost för förbundet. Kan en arrangör finansiera hela eller delar av tävlingen med externa medel, som sponsorer, ökar möjligheten att klubben tilldelas arrangemanget.
 5. Förbundet förbehåller sig rätten att säga nej till sponsorer som kan motverka klättringens och idrottsrörelsens grunder.
 6. Arrangörsbidrag utbetalas. Förbundet täcker kostnad för huvuddomare, streamingansvarig, förbundsansvarig tävlingsledare.
 7. Svenska Klätterförbundet ansvarar för RFs SM-tecken till pristagarna i nationella och medaljer till nordiska mästerskap.
Fokus på säkra tävlingar

Tävlingar i Svenska Klätterförbundets regi arrangeras i enlighet med våra regler för tävlingsklättring. Arrangören skall särskilt beakta Svenska Klätterförbundets rekommendationer för säkra tävlingar.

Aktuellt