Så gör du rätt vid klippan

Det finns platser i världen där du måste plocka fram plånboken för att få klättra utomhus. Så är det inte i Sverige. Här betalar vi med vett och etikett, genom att göra rätt och bete oss okej. Vår främsta lagbok är allemansrätten.

Håll klipporna öppna

Det händer att klätterstopp utfärdas när klättrare missköter sig. Klippor stängs. Så vill vi inte ha det, varför det är viktigt att alla klättrare gör rätt. Markägare ska tillfrågas innan ett område utvecklas för klättring och närboende ska alltid respekteras. Kolla Accessdatabasen och kontakta gärna den lokala klubben för att få veta mer om ett område.

Allemansrätten, vår biljett ut i naturen, är skyddad i grundlagen. Du kan inte bryta mot den, då allemansrätten inte är någon lag, men det finns lagar och förordningar kopplade till den. Fokusera på ”spårlös klättring”, så kommer du långt. Lämna klippan i så orört skick som möjligt. Sudda bort krita, rör inte mossa eller träd och låt djurlivet vara. Ta ansvar för ditt eget beteende och påminn gärna andra.

Mer information om allemansrätten hittar du på Naturvårdsverkets hemsida.

7 sätt att göra rätt

Klättring och allemansrätten

Allemansrätten innebär att du får vara på någon annans mark utan att först be om lov. Motkravet? Visa hänsyn och ta hand om naturen.

 1. Fuska inte med parkering, stå enbart på anvisade platser.
 2. Gena aldrig över åkrar eller tomter.
 3. Klättrar du i naturskyddat område? Allemansrätten kanske är begränsad – kolla lokala föreskrifter.
 4. Ta med dig alla sopor hem – även andras.
 5. Häckar en fågel vid klippan? Stör inte. Kanske får din klättring vänta till en annan dag.
 6. Toalettbesök? Gräv ner skiten.
 7. Håll låg ljudnivå och var artig mot alla du träffar.
Fåglar som varnar

Var uppmärksam på häckande fåglar under våren och försommaren. Flyger en fågel nära och ger varningsläten? Den kan ha sitt bo i närheten. Avlägsna dig från klippan så fort som möjligt och hör av dig till accesskommittén så att vi kan uppdatera Accessdatabasen. Samma sak gäller om du stöter på ett bo med ägg eller ungar.

Bouldring sammarbete tick mark
Gör rätt tillsammans. Sudda gärna kritan när ni har klättrat klart. Foto: Pim Shaitosa

Förbundets accessarbete

Många klätterklubbar anser att just tillgången till utomhusklättring är ett av förbundets allra viktigaste arbetsområden. På vårt kansli i Stockholm arbetar en resurs med accessfrågor och vi fokuserar både på att bevara de områden som redan finns och på att stötta utvecklingen av nya.

Vi har en accesskommitté med ideella eldsjälar, vars uppdrag är att:

 • Samla erfarenheter och kunskap om accessarbete.
 • Stötta och ge råd till klubbar och förbundet.
 • Ge råd för fördelning av bidrag för accessarbete.
 • Uppdatera och sprida aktuell information och access.
Sportklättring vid vattnet
Utomhusklättringen värnas av många. Foto: Jonas Paulsson

Får jag klättra?

Gratis accessinformation för hela Sverige? Absolut. Via vårt verktyg Accessdatabasen får du koll på klippan.

Du ansvar för säkerheten

Du som klättrar på egen hand ansvarar för din säkerhet. En markägare kan aldrig hållas ansvarig för en olycka på hennes klippa.

Se till att ha rätt kunskap innan du ger dig ut: Gå gärna en eller flera kurser med en av våra auktoriserade instruktörer. En grundkurs kan minimera riskerna för ödesdigra konsekvenser. Ge dig själv den tiden.