Gör rätt utomhus

Det finns platser i världen där du måste plocka fram plånboken för att få klättra utomhus. Så är det inte i Sverige. Här betalar vi med vett och etikett, genom att göra rätt och bete oss okej. Vår främsta lagbok är allemansrätten.

Håll klipporna öppna

Det händer att klätterstopp utfärdas när klättrare missköter sig. Klippor stängs. Så vill vi inte ha det, varför det är viktigt att alla klättrare gör rätt. Markägare ska tillfrågas innan ett område utvecklas för klättring och närboende ska alltid respekteras. Kolla Accessdatabasen och kontakta gärna den lokala klubben för att få veta mer om ett område.

Allemansrätten, vår biljett ut i naturen, är skyddad i grundlagen. Du kan inte bryta mot den, då allemansrätten inte är någon lag, men det finns lagar och förordningar kopplade till den. Fokusera på ”spårlös klättring”, så kommer du långt. Lämna klippan i så orört skick som möjligt. Sudda bort krita, rör inte mossa eller träd och låt djurlivet vara. Ta ansvar för ditt eget beteende och påminn gärna andra.

Mer information om allemansrätten hittar du på Naturvårdsverkets hemsida.

Kampanj: 7 sätt att göra rätt

Allemansrätten innebär att du får vara på någon annans mark utan att först be om lov. Motkravet? Visa hänsyn och ta hand om naturen.

Fåglar som varnar

Var uppmärksam på häckande fåglar under våren och försommaren. Flyger en fågel nära och ger varningsläten? Den kan ha sitt bo i närheten. Avlägsna dig från klippan så fort som möjligt och hör av dig till accesskommittén så att vi kan uppdatera Accessdatabasen. Samma sak gäller om du stöter på ett bo med ägg eller ungar.

Bouldring sammarbete tick mark
Gör rätt tillsammans. Sudda gärna kritan när ni har klättrat klart. Foto: Pim Shaitosa

Förbundets accessarbete

Många klätterklubbar anser att tillgången till utomhusklättring är ett av förbundets viktigaste arbetsområden. På kansliet i Stockholm arbetar en resurs med accessfrågor och förbundet fokuserar både på att bevara de områden som redan finns och på att stötta utvecklingen av nya. Vid frågor får du gärna kontakta kansliet.

Sportklättring vid vattnet
Utomhusklättringen värnas av många. Foto: Jonas Paulsson

Får jag klättra?

Via vårt verktyg Accessdatabasen får du koll på klippan.

Du ansvar för säkerheten

Du som klättrar på egen hand ansvarar för din säkerhet. En markägare kan aldrig hållas ansvarig för en olycka på hennes klippa.

Se till att ha rätt kunskap innan du ger dig ut: Gå gärna en eller flera kurser med en av våra auktoriserade instruktörer. En grundkurs kan minimera riskerna för ödesdigra konsekvenser.