Fokus på barn och unga

Klättring ska vara roligt. Det är grundtanken när vi pratar om barn och klättring. Vi i Svenska Klätterförbundet arbetar för att verksamheten i våra klubbar bedrivs på barnens och ungdomarnas villkor – ett viktigt ansvar vi delar med resten av idrottsrörelsen.

Alla är välkomna 

Grunden för svenskföreningsliv är att alla är välkomna. Så många barn och ungdomar som möjligt ska sedan uppmuntras att stanna i den organiserade idrotten och verksamheten ska utgå från de ungas behov. Lek, glädje och lust att röra sig ska komma före resultat. Träningen ska vara allsidig och vi ska uppmuntra det faktum att barn ska syssla med mer än en idrott – det minskar skaderisken och ökar träningsglädjen.

Utbilda för utveckling

Det är viktigt att ledarna och tränarna inom barn- och ungdomsklättringen är utbildade och har förståelse för barns utveckling. Det räcker inte att bygga leder som passar barns räckvidd – träningsupplägget måste anpassas psykologiskt som fysiologiskt. Dessutom har barn och unga ofta betydligt svårare att göra riskbedömningar än vuxna. 

Sök projektstöd

Vi i Svenska Klätterförbundet rekommenderar att ni i klubben utbildar de som är ansvariga för barn- och ungdomsträningen.

Vi delar varje år ut projektstöd, uppemot 25 000 kronor till varje klubb, för att utbilda just ledare för barn och unga. Förutom att det utvecklar er verksamhet, kan det vara just den drivkraft som krävs för att få en ungdom eller en ung vuxen att stanna i föreningsverksamheten.

Läs mer på sidan om projektstöd.

Allt om LOK-stöd

Ta reda på mer om statens stöd till barn- och ungdomsidrott.

Viktigt att välja rätt ledare. Foto: Shawn Boye
Trygg klättring

Trygg klättring är klättring fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Klättring där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Vi inom klättringen har ett gemensamt ansvar för att värna just vår del av idrottsrörelsen.

Vad kan jag göra?

Checklistor och tips. Lär dig mer om trygg klättring.

Kolla alltid belastningsregistret 

Klättring och all övrig idrott i Sverige ska vara fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp.

En del i arbetet mot övergrepp är att ni som klubb ska begära ett så kallat “begränsat registerutdrag” ur belastningsregistret för alla som har regelbunden kontakt med barn. Det är den enskilde ledaren som begär utdraget från polisen, men ni som förening är ansvarig för att det görsLäs gärna Riksidrottsförbundets lathund för registerutdrag.

Det tar bara minuter att ordna ett digitalt utdrag.

Aktuellt