Ideellt engagemang

Vill du hjälpa Svenska Klätterförbundet att utveckla klättring och skidalpinism i Sverige? Har du ett intresse av en sakfråga eller kan du mycket om ett särskilt område? Kan du tillföra nya erfarenheter eller perspektiv? Varmt välkommen.

Välkommen att engagera dig

Som ideell kan du ge råd, utreda, föreslå och genomföra aktiviteter inom förbundets olika verksamhetsområden. I dag har vi ideellt engagerade inom områden som tävling, access, anläggning, utbildning, alpinklättring, medicin och säkerhet.

Intresserad? Kontakta oss och berätta om dig själv, vad du vill göra och varför du tror att du kan hjälpa till.

Varför engagera sig i Svenska Klätterförbundet?
 • Du får vara med och forma utvecklingen av klättring och skidalpinism i Sverige.
 • Vi behöver din tid, dina perspektiv och dina kunskaper. 
 • Svenska Klätterförbundets kansli har anställda, men vi är inte experter på allt. Vi behöver ideella insatser för att nå ännu längre. 
 • Genom att bidra med ditt engagemang och dina erfarenheter blir du en del av ett sammanhang. Du lär känna andra som brinner för samma frågor och idéer som du.  
 • Det är lärorikt och utvecklande.

Former för engagemang

Kommitté  

En kommitté är en grupp ideella med fasta medlemmar som bistår med sin kunskap och tid inom ett ämnesområde. Arbetet kan vara teoretiskt men även operativt som till exempel att vara tävlingsfunktionär eller representera klätterförbundet i internationella organ. Du ställer upp två år i taget. Varje kommitté har en kontaktperson på kansliet. För närvarande finns kommittéer för utbildning, säkerhet, skidalpinism och tävling.

Nätverk

Förbundets nätverk är en samling personer som tillsammans engagerar sig på nationell nivå för en gemensam fråga. Initiativet kommer antingen från kansliet eller från någon som vill leda nätverket. Just nu finns två nätverk för dig som har ett specialintresse: klättertränare respektive alpin klättring. Dessutom finns nätverk som utgår från kompetens; ett för examinatorer och ett för tränarutbildare. Nätverken är mer fria i formen än kommittéerna och som medlem behöver du inte signa för en given period.

Rådgivare  

Som rådgivare har du kunskaper eller perspektiv som saknas på klätterförbundets kansli. Du hjälper oss ideellt. Du ställer upp två år i taget och får en kontaktperson på kansliet. Tillsammans skapar ni formerna för din insats. Förbundet har rådgivare inom exempelvis medicin och access.

kontaktsidan finns information om hur ni når de olika kommittéerna.

Det är roligare att nå toppen tillsammans. Foto: Anette Andersson
Referensgrupp eller arbetsgrupp 

När vi utreder komplexa frågor behöver vi hjälp och inspel för att komma i mål. Därför behöver vi ibland personer som vill göra en tillfällig insats i en referensgrupp eller arbetsgrupp. 

Visste du att…

Svenska Klätterförbundet har ideellt arbetande representanter i bland annat: 

 • Fjällsäkerhetsrådet 
 • UIAA:s säkerhetskommitté SafeCom 
 • UIAA:s medicinska kommitté MedCom
 • CEN, den europeiska standardiseringskommittén 
 • ISMF:s domarorganisation  
 • IFSC:s tränarkommitté

Andra sätt att stötta svensk klättring

 1. Bli medlem i en klubb. Ju fler medlemmar vi har, desto större resurser får vi som förbund. Det gör att vi kan göra mer för svensk klättring, som accessarbete, utbildningar, tävlingsverksamhet och projektstöd.
 2. Bli instruktör eller tränare. Kan du mycket om klättring? Har du en pedagogisk ådra? Utbilda dig till tränare eller instruktör. Vi i SKF har ett utbildningssystem där vi inkluderar det senaste inom säkerhet och pedagogik.
 3. Skapa utmanande problem. Gillar du att tänka tekniskt? Har du en förkärlek för att utmana andra? Vill du göra klättringen roligare och bidra till att skador blir mer sällsynta? Bli ledbyggare.
 4. Var en lokal kraft. Du kanske kan ekonomi eller marknadsföring? Oavsett vilken kunskap du har, hör av dig till din lokala klätterklubb. Gå med i styrelsen, sälj fika, säkra vid prova-på, hjälp till vid tävlingar, stötta vid resor, skriv bidragsansökningar eller gör något annat. En sak kan vi i princip lova: Du kommer att få vänner – kanske för livet.
 5. Ge ett accessbidrag. Att klättra ute är ingen självklarhet. Den som arbetar med att möjliggöra klättring utomhus kan söka stöd från Accessfonden. Bidra gärna med en slant!
 6. Använd Accessdatabasen. Ta för vana att spana in Accessdatabasen när du ska klättra ute. I den får du veta vad som gäller för klippan just nu.
 7. Rapportera incidenter. Om du bevittnar en olycka, ett tillbud eller en incident – rapportera den till oss. Vi tar vara på all kunskap för att minimera riskerna inom klättring.
 8. Sprid klättring i sociala medier. Ju fler som får upp ögonen för klättring som sport eller livsstil, desto bättre. Chansen ökar för att en klätterhall byggs nära dig eller att din drömklippa öppnar. Så: Dela dina upplevelser och sprid allt det fina du upplever inom klättringen. Använd gärna ”vår” hashtag på Instagram: #viklättrar.

Gör som många andra

Bli medlem i en klätterklubb.