Gå en klätterkurs – här är våra bästa tips

Grundkurs klippklättring, sportklätterkurs, räddningskurs. Vill du utvecklas som klättrare eller helt enkelt börja klättra utomhus? Vi rekommenderar att du går en klätterkurs med en auktoriserad instruktör.

Välj en auktoriserad instruktör

Många lär av vänner i klättervärlden, och så länge kompisen har rätt kunskap är det inga problem. Vi rekommenderar dock klätterkurser med våra auktoriserade instruktörer. De förnyar sina licenser vart tredje år, är uppdaterade på det senaste och följer förbundets kompetensnormer. Instruktörerna har gedigen utbildning för att ta hand om dig på bästa sätt – inomhus som utomhus, på sport, klippa eller is.

Det är bara vi på förbundet som kan auktorisera instruktörer, varför titeln är en garant för att din ”lärare” förmedlar det vi står för. Kontakta din närmaste klubb för att få tips på instruktörer i ditt område.

Boka en normerad klätterkurs

Vi på Svenska Klätterförbundet tar fram normer för klätterkurser som arrangeras av företag och klubbar ute i landet (själva utbildar vi främst utbildarna). Att en kurs är normerad betyder att vi har specificerat vad den ska innehålla för att du som klättrar ska få aktuell kunskap och det senaste inom säkerhet och teknik.

I våra normerade kurser ligger det främsta fokuset på säkerhet. Vill du utveckla din egen klätterteknik rekommdenderar vi starkt att du letar upp en träningsgrupp – hör med din klubb eller ditt gym vilka möjligheter som finns där du bor.

Välj rätt grundkurs

Grundkurs klippklättring

Ger dig kunskap att topprepsklättra på egenbyggda ankare eller ingå i ett replag med en mer erfaren försteman. Du lär dig bland annat att topprepsklättra, fira och bygga ankare med hjälp av naturliga säkringar.

Sportklätterkurs

För dig som vill komma igång med klättring på borrbultade sportklätterleder, bygga ankare och fira.

Kurs i topprepsklättring

En kurs för att få topprepskort (grönt kort). En förutsättning för att få säkra på topprep inomhus. Efter kursen kan du klättra och säkra självständigt på topprep inomhus.

Rep och grepp.

Fler kurser

Kurs i ledklättring: Ger dig ledkort (rött kort). Du lär dig de grundläggande begreppen och teknikerna för ledklättring och ledsäkring på inomhusväggar.

Fortsättningskurs i klippklättring: Lär dig leda kortare turer och att vara andreman under turer med flera replängder. Fortsättningskursen utformas till stor del efter deltagarnas behov, önskemål och tidigare kunskaper.
 
Räddningskurs 1: Kursen för dig som vill klättra långturer. Alla leder som är längre än en halv replängd kan kräva kunskaper i kamraträddning. Kursen fokuserar på att rädda andreman, fira med skadad samt hissa upp klättrare till standplats.

Räddningskurs 2: En naturlig fortsättning på Räddningskurs 1, men med fokus på att rädda förstemannen. Du lär dig bland annat hur du snabbt tar dig till en skadad försteman och att fira en skadad person flera replängder.
 
Aidklätterkursen: Kurs i artificiell klättring, även kallad aidklättring. Kursen lär ut ett smidigt system för aidklättring och att hantera den utrustning som krävs.

Grundkurs i isklättring: En kurs för dig som har gått grundkursen i klippklättring eller har motsvarande kunskaper. Kursen ger kunskaper för att topprepsklättra på egen hand och gå som andreman i ett replag på is. 
 
Fortsättningskurs i isklättring: Fokuserar på ledklättring på is och syftar till att du ska kunna fungera som försteman i ett replag. Du lär dig bland annat hur det går till att isklättra leder på flera replängder och hur du tar dig ner.
 
Mixklätterkurs:
 Fokuserar på de specialtekniker som behövs för mixklättring, bland annat hur du använder isyxor och stegjärn. Under kursen lär du dig mixklättra på topprep. 

En auktoriserad instruktör kan specialdesigna egna kurser och skräddarsy dem utifrån elevernas behov och önskemål, och fortfarande följa klätterförbundets instruktörsnorm.