Gå en klätterkurs

Vill du utvecklas som klättrare? Oavsett om det handlar om prestationer, teknik eller säkerhet, rekommenderar vi alltid att du går en kurs.

Kurs för ökad säkerhet

Många lär av vänner i klättervärlden. Så länge rätt teknik förmedlas är det inga problem, men tekniker och metoder förändras och vi rekommenderar därför kurser med våra auktoriserade instruktörer. De förnyar sina licenser vart tredje år och är uppdaterade på det senaste.

Det är bara vi på förbundet som kan auktorisera instruktörer, varför titeln är en garant för att din ”lärare” förmedlar det vi står för.

Hitta din kurs

Om du som klättrare vill utvecklas inomhus eller utomhus, rekommenderar vi dig att kontakta din närmaste klätterklubb eller ett klättergym. Du kan även ringa direkt till en auktoriserad instruktör.

Vi på förbundet arrangerar ett antal utbildningar varje år, men de flesta riktar sig till utbildare och inte till utövare. Det är ”bara” i skimo och alpin klättring vi arrangerar kurser som riktar sig till dig som idrottare.

Vi kvalitetsstämplar kurser

Vi i Svenska Klätterförbundet tar fram normerade kurser som arrangeras av klubbar och gym ute i landet – läs gärna mer om dem längre ner på sidan.

Att kursen är normerad betyder att vi har specificerat vad kursen ska innehålla för att du som klättrar ska få aktuell kunskap. Normerna är baserade på det senaste inom säkerhet och teknik. Exempelvis måste “grundkurs i klippklättring” innehålla just det vi har bestämt – annars måste arrangören döpa den till något annat.

Förbättra prestationerna

Som förbund satsar vi hårt på utbildning. I våra normerade kurser ligger det främsta fokuset på säkerhet. Vill du utveckla din egen klätterteknik rekommdenderar vi starkt att du letar upp en träningsgrupp – hör med din klubb eller ditt gym vilka möjligheter som finns där du bor.

SKF:s normerade kurser

Kurs i topprepsklättring: En kurs för att få topprepskort (grönt kort). En förutsättning för att få säkra på topprep inomhus. Efter kursen kan du klättra och säkra självständigt på topprep inomhus.

Kurs i ledklättring: Kursen som ger dig ledkort (rött kort). Du lär dig de grundläggande begreppen och teknikerna för ledklättring och ledsäkring på inomhusväggar.

Sportklätterkurs: För dig som vill komma igång med klättring på borrbultade sportklätterleder, bygga ankare och fira. Lederna i sportklättring kan klättras på en halv replängd, i praktiken max cirka 40 meter.

Grundkurs i klippklättring: Ger dig kunskap att topprepsklättra på egenbyggda ankare eller ingå i ett replag med en mer erfaren försteman. Du lär dig bland annat att topprepsklättra, fira och bygga ankare med hjälp av naturliga säkringar.

Fortsättningskurs i klippklättring: Lär dig leda kortare turer och vara andreman under turer med flera replängder. Fortsättningskursen utformas till stor del efter deltagarnas behov, önskemål och tidigare kunskaper. 
 
Räddningskurs 1: Kursen för dig som vill klättra långturer. Alla leder som är längre än en halv replängd kan kräva kunskaper i kamraträddning. Kursen fokuserar på att rädda andreman, fira med skadad samt hissa upp klättrare till standplats.

Räddningskurs 2: En naturlig fortsättning på Räddningskurs 1, men med fokus på att rädda förstemannen. Du lär dig bland annat hur du snabbt tar dig till en skadad försteman och att fira en skadad person flera replängder.
 
Aidklätterkursen: Kurs i artificiell klättring, även kallad aidklättring. Kursen lär ut ett smidigt system för aidklättring och att hantera den utrustning som krävs.

Grundkurs i isklättring: En kurs för dig som har gått grundkursen i klippklättring eller har motsvarande kunskaper. Kursen ger kunskaper för att topprepsklättra på egen hand och gå som andreman i ett replag på is. 
 
Fortsättningskurs i isklättring: Fokuserar på ledklättring på is och syftar till att du ska kunna fungera som försteman i ett replag. Du lär dig bland annat hur det går till att isklättra leder på flera replängder och hur du tar dig ner.
 
Mixklätterkurs:
 Fokuserar på de specialtekniker som behövs för mixklättring, bland annat hur du använder isyxor och stegjärn. Under kursen lär du dig mixklättra på topprep. 

Kanslipersonal

Emma Borggrén-Franck

Generalsekreterare

emma.borggren@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 23

Patrik Kleveback-Blom

Landslag, tävling & träning

patrik.blom@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 24

Andreas Enqvist

Information, access

andreas.enqvist@klatterforbundet.rf.se
08 699 65 21

Andreas Gustafsson

Verksamhetsutvecklare

andreas.gustafsson@klatterforbundet.rf.se
072-232 61 99

Johanna Wernqvist

Utbildning, friluftsliv

johanna.wernqvist@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 22

Eva Rimnäs

Utbildningsadministration

eva.rimnas@klatterforbundet.rf.se
070-356 27 05

Andreas Andersson

Nyhetsredaktör (frilans)

andreas.andersson@klatterforbundet.se