Dokument till förbundsmötet 2022

Den 21 maj hade Svenska Klätterförbundet förbundsmöte. På den här sidan återfinns alla dokument som publicerades inför mötet, som dagordning, motioner och förslag från styrelsen.

Om förbundsmötet

Svenska Klätterförbundets förbundsmöte arrangeras vartannat år. Det är förbundets högsta beslutande organ där samtliga medlemsklubbar har rösträtt och beslutar om inriktningen för de kommande två åren. Klubbarna får själva föreslå saker inför mötet, via så kallade motioner. Även styrelsen kommer med förslag, så kallade propositioner.

Förbundsmötet 2022 arrangerades digitalt den 21 maj.

Kanslipersonal

Emma Borggrén-Franck

Generalsekreterare

emma.borggren@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 23

Patrik Kleveback-Blom

Landslag, tävling & träning

patrik.blom@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 24

Andreas Enqvist

Information, access

andreas.enqvist@klatterforbundet.rf.se
08 699 65 21

Andreas Gustafsson

Verksamhetsutvecklare

andreas.gustafsson@klatterforbundet.rf.se
072-232 61 99

Johanna Wernqvist

Utbildning, friluftsliv

johanna.wernqvist@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 22

Eva Rimnäs

Utbildningsadministration

eva.rimnas@klatterforbundet.rf.se
070-356 27 05

Andreas Andersson

Nyhetsredaktör (frilans)

andreas.andersson@klatterforbundet.se