Stöd för nystart efter pandemin

Pandemin påverkade klubbarnas möjligheter att erbjuda organiserad klättring på ett negativt sätt, med ett medlemstapp som följd. Därför erbjuds alla klubbar och specialidrottsdistriktsförbund, anslutna till Svenska Klätterförbundet, möjlighet att söka återstartstöd.

Med sikte framåt

Syftet med bidraget är att stimulera aktiviteter som ska locka barn, ungdomar och vuxna till föreningsidrotten på nytt, med tyngdpunkt på barn och ungdom. Svenska Klätterförbundet avsatte 700 000 kronor för klubbarnas återstartsaktiviteter under 2022. Stödet gick till framåtsyftande insatser med fokus på att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Även under 2023 kommer återstartsstöd att vara sökbart. Målet är att klubbarna når samma antal medlemmar, ledare, tävlingar och aktiviteter som före pandemin.

Vad kan vi söka för?

Ni kan söka stöd för aktiviteter som riktar sig till barn, ungdomar, vuxna och äldre i alla typer av funktioner, det vill säga såväl aktiva som ledare, tränare, förtroendevalda, funktionärer och domare. Syftet med insatsen ska vara att locka nya grupper till klubben, återrekrytera tidigare medlemmar eller övertyga befintliga medlemmar att stanna kvar.

Under 2022 var det möjligt att söka stöd för en mängd olika projekt, bland annat inköp av material, tävlingsarrangemang och inspirationsresor. Reglerna för 2023 är ännu inte klara.

Stödet ska inte kompensera klubben för uteblivna intäkter, eller merkostnader, under den tid som varit. Pengarna får inte heller gå till löpande administrativa kostnader eller investeringar i nya anläggningar.

Fördjupa dig

Vill du veta mer om återstartsstödet? Läs mer hos Riksidrottsförbundet, som förmedlar bidraget till oss inom klättringen.

Ansökan ska innehålla:
  • En sammanfattning av det ni vill göra.
  • En beskrivning av hur er satsning ska bidra till rekrytering eller återrekrytering, eller till att behålla medlemmar i klubben.
  • Tidplan och budget.

Aktuellt

Kontakt

Emma Borggrén-Franck

Generalsekreterare

emma.borggren@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 23

Andreas Enqvist

Kansliansvarig

andreas.enqvist@klatterforbundet.rf.se
08 699 65 21