Sök återstartsstöd

Pandemin påverkade klubbarnas möjligheter att erbjuda organiserad klättring på ett negativt sätt, med ett medlemstapp som följd. Därför erbjuds alla klubbar och specialidrottsdistriktsförbund, anslutna till Svenska Klätterförbundet, möjlighet att söka återstartstöd. 2024 blir sista året som klubbar kan söka detta stöd.

Med sikte framåt

Syftet med bidraget är att stimulera aktiviteter som ska locka barn, ungdomar och vuxna till föreningsidrotten på nytt, med tyngdpunkt på barn och ungdom. Pengarna ska gå till framåtsyftande insatser med fokus på att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Vad kan vi söka för?

Varje klubb kan maximalt beviljas 20 000 kronor i återstartsstöd.

Ni kan söka stöd för aktiviteter som riktar sig till barn, ungdomar, vuxna och äldre i alla typer av funktioner, det vill säga såväl aktiva som ledare, tränare, förtroendevalda, funktionärer och domare. Syftet med insatsen ska vara att locka nya grupper till klubben, återrekrytera tidigare medlemmar eller övertyga befintliga medlemmar att stanna kvar.

Det är möjligt att söka stöd för en mängd olika projekt, bland annat inköp av material, tävlingsarrangemang och inspirationsresor.

Stödet ska inte kompensera klubben för uteblivna intäkter, eller merkostnader, under den tid som varit. Pengarna får inte heller gå till löpande administrativa kostnader eller investeringar i nya anläggningar.

Ta reda på mer

Läs mer om återstartsstödet och dess regler.

Om ansökan

Ni ansöker om återstartsstöd via idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline. Varje idé är en egen ansökan. Samtliga ansökningar granskas för att säkerställa att intentionerna med stödet efterlevs. Det måste finnas rimliga möjligheter att genomföra och följa upp aktiviteterna.

Ansökningar om återstartsstöd kan skickas in mellan 15 januari och 30 september 2024. Aktiviteten får dock pågå till december samma år.

Ansökningarna behandlas löpande. Målsättningen är att de besvaras inom fyra veckor.

Ansökan ska innehålla:
  • En sammanfattning av det ni vill göra. Det måste finnas möjligheter att genomföra och följa upp aktiviteterna.
  • En beskrivning av hur er satsning ska bidra till rekrytering eller återrekrytering, eller till att behålla medlemmar i klubben.
  • Tydligt start- och slutdatum.
  • Målgrupp.
  • Tidplan.
  • Budget.

Aktuellt