Clean Kjuge. Foto Simon Månsson

Vårstäda Accessdatabasen

Nu är det dags för vårstädning i Accessdatabasen. Informationen i databasen kommer från klubbarna så det är viktigt att ni kommer in med uppdaterad information.