Stockholms Klätterförbund satsar på access – anställer ansvarig

En unik satsning på access genomförs i Stockholms Klätterförbund. Förbundet har anställt en person som ska jobba med accessfrågor, vilket sannolikt aldrig förr har hänt i en lokal eller regional klätterorganisation. – Det är jätteroligt, säger Anna Nordström, ordförande i Stockholms Klätterförbund.

Johan Larsson, 48, kommer att jobba på 20 procent med accessfrågor i Stockholm under 2022. Han är erfaren klättrare, med stenkoll på Stockholmsklättringen, och tar sig an uppdraget med entusiasm. På tisdagen gick Stockholms Klätterförbund ut med nyheten om nyanställningen och redan under onsdagen ska Johan träffa Svenska Klätterförbundets accessansvarige.

– För mig som klättrare, som älskar att klättra ute, är tillgången till berg en grundläggande fråga. Jag har varit bortkopplad från klättringen i tre år, nu ska det bli kul att få insupa klättercommunityn igen, säger Johan Larsson.

Vilka är de största utmaningarna inom access i Stockholm?

– Jag tror att det är vi själva som är den största utmaningen. Vi alla som nyttjar naturen anser att vi gör det på det mest fina, etiska och korrekta sättet. Så vi som klättrare måste ta ansvar för hur vi beter oss när vi nyttjar våra berg. Hur vi parkerar, tar oss till klippan och hur vi är kring berget. Hur etablerar vi nya turer och underhåller våra befintliga, samtidigt som vi har samma rätt som andra friluftsaktiviteter att nyttja naturen som all andra.

Som accessansvarig i Stockholms Klätterförbund (StKf) driver Johan Larsson projektet ”Hållbar klättring”, som syftar till att öka allmänhetens kunskap om allemansrätten. I uppdraget ingår en kartläggning av Stockholmsregionens klätterområden och vilka restriktioner och accessproblem som finns, samt att arbeta fram lösningar för de accessoroblem som finns. Bland annat.

Satsningen finansieras av Naturvårdsverket och är efterlängtad av StKf. Anna Nordström, ordförande i Stockholms Klätterförbund, är strålande glad.

– Äntligen har vi fått kapaciteten för att jobba proaktivt med de här frågorna. För en gångs skull får vi ligga steget före och kan få energi av det. Utifrån styrelseperspektiv är vi väldigt peppade, säger hon.


FAKTA // Stockholms Klätterförbund är ett specialidrottsdistriktsförbund som representerar alla klätterklubbar i Stockholms län. Just nu är de främst inriktade på just access, underhåll och utveckling av klättring utomhus.