Accessträff och instruktörsseminarium samkördes i Bohuslän

Auktoriserade instruktörer behöver gå en fortbildning vart tredje år för att behålla sin licens. Foto Johanna Werqvist
Instruktörer och accessintresserade samlades i Bohuslän i för fortbildning och utbytte av tankar och erfarenheter om allemansrätt, tillgång till klättring utomhus, utbildningar och säkerhet.
Nils Ragnar Gustavsson från Bohusläns Klätterklubb accesskommitté informerade om deras Bergsfadder system. Foto Andreas Enqvist.
Klätterförbundet auktoriserar instruktörer i inomhus, sport, klippa och is. Auktoriserade instruktörer har en gedigen utbildning för att på ett bra sätt kunna förmedla de kunskaper som du behöver för att klättra. För att behålla sin licens behöver alla auktoriserade instruktörer gå en fortbildning minst var tredje år. I helgen samordnades fortbildningen med en Accessträff i Bohuslän. Accessträffen och instruktörsseminariet samkördes delvist med föreläsningar om allemansrätten och Bohusläns Klätterklubbs accessarbete. Naturvårdsverkets handläggare för allemansrätt, Sanja Kuruzovic, höll i allemansrättsdelen och Nils Ragnar Gustavsson representerade Bohusläns Klätterklubb. På lördagseftermiddagen skiljdes grupperna åt och instruktörerna fick ägna sig åt praktiska övningar utomhus medans Accessträffen lärde sig mer om Pilgrimsfalken och Berguven av Göteborgs Ornitologiska Förening.
Söndagen på Accessträffen användes till att diskutera accessarbete och det fanns möjlighet att ställa frågor till förbundsstyrelsen. Allt från lokala erfarenheter, önskemål för nationella accessarbete, accessdatabasen, accessfonden mm diskuterades. Deltagande var ense om att accessarbete sker bäst lokalt men att klubbarna behöver stöd från förbundet med riktlinjer för vad gäller för nyetablering- och bevarande av klätterområden. Behovet av att intensifiera arbetet med att tillsätta en nationell Accesskommitté samt att ta fram en accessutbildning för klubbar var andra tydliga synpunkter från klubbarna.
Information om klättring och allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida.
Vill du bli instruktör? Läs mer om Klätterförbundets instruktörer, vad du behöver kunna och auktorisering. 
En av uppgifterna instruktörerna fick var att bedöma och betygsätta ett antal säkringar. Foto Johanna Wernqvist