Köer till klättergrupperna – nu satsar vi på uteklättringen

Fler barn, ungdomar och vuxna ska få möjlighet att klättra utomhus och fler klätterledare utbildas. Det är målet med ett projekt som Svenska Klätterförbundet driver under 2022 och 2023. – Vi vill underlätta för fler att ta steget från inomhusklättring till utomhus, säger Emma Borggrén-Franck, generalsekreterare för Svenska Klätterförbundet.

Utomhusklättring, här under en paus i Bohuslän. Foto: Pim Shaitosa

Det är välkänt att många klätterklubbar har kö till barn- och ungdomsverksamheten inomhus. Dels på grund av platsbrist, dels för att ledare saknas. Med satsningen på uteklättring vill förbundet hjälpa klubbarna att kringgå utmaningen med utrymme inomhus och utbilda fler klätterledare.

– Förhoppningsvis kan både nya och befintliga ledare få inspiration och motiveras att ställa upp för klubben och klättringen, säger Emma Borggrén-Franck.

Förbundet ser även att nya målgrupper bland såväl vuxna som barn kan lockas till klättringen i och med satsningen, där förbundet stöttar klubbarna med hjälp vid prova på-tillfällen och utbildning. Klubbarna bistås med såväl låneutrustning som auktoriserade instruktörer.

– Vi ska starta regionala ”hubbar” där vi samlar såväl ledarkompetens som utrustning. Exakt var dessa kommer att finnas är inte klart än, men de ska spridas över landet. Vi vill gärna att klubbarna når nya målgrupper och gör riktade insatser för att nå ut i socioekonomiskt utsatta områden, säger Emma Borggrén-Franck.

Klubbar som vill arrangera klättring utomhus får via projektet stöd med utbildning av klätterledare och tillgång till utrustning.

– Den delen är viktig. Vi vill att klubbarna blir självgående och kan erbjuda utomhusklättring kontinuerligt, säger Emma Borggrén-Franck.

Utöver prova på-tillfällen och satsning på utbildning i klubbarna, får Svenska Klätterförbundet möjlighet att göra en del utbildningen till klätterledare tillgänglig online. Det ligger väl i linje med vår pågående satsning med att digitalisera delar av utbildningsverksamheten i stort.

Projektet kan genomföras tack vare stöd från Svenskt Friluftsliv och Rörelsefonden.


Vill du jobba med satsningen? Svenska Klätterförbundets kansli söker nu en projektledare på 75 procent, som delvis kommer att arbeta med just det här projektet.

Är din klubb intresserad av att vara med i projektet? Skicka gärna en intresseanmälan till klätterförbundets kansli.


Senaste nytt: