Framgång i Kullaberg

Kullaberg med sina rödfärgade klippor är ett av Sveriges vackraste klätterområden och utpekat som ett riksintresse för friluftslivet och svensk klättring. Foto Fredrik Rapp.

Länsstyrelsen Skåne drar tillbaka sitt förslag på föreskrifter för naturreservatet vid Kullaberg.

I juli 2019 skickade Länsstyrelsen Skåne ut ett förslag på att slå ihop tre av naturreservaten i Kullaberg och ändra föreskrifterna. Enligt förslaget huvudregel skulle det vara förbjudet att ”klättra i berg eller träd” inom reservatet. Förslaget mötets av starkt motstånd från klättrare men även från utövare av andra friluftsaktiviteter och det lokala näringslivet.

I oktober 2019 lämnade Klätterförbundet tillsammans med Klätteraccess Syd, som representerar Skånes Klätterklubb, Malmö Klätterklubb, Helsingborgs Klätterklubb, Söderslätts Klätterklubb och C4 Climbing, in en remiss som starkt kritiserade Länsstyrelsens förslag. I arbetet med remisen framkom det att underlaget till länsstyrelsens förslag hade allvarliga brister. Bristerna rörde sig inte bara om faktapåståenden om klättring och djurliv utan även om den grundläggande juridiken hur föreskrifter ska utformas.

Länsstyrelsen drar nu tillbaka sitt förslag och konstaterar att invändningarna mot deras förslag har varit stort och framhåller att det är oklart hur friluftslivet påverkar naturvärdena, verksamhetsrådets roll och länsstyrelsens möjligheter att anvisa vart friluftsliv får ske. Arbetet med att genomföra en sammanslagning av de tre naturreservaten skjuts nu på framtiden.

Länsstyrelsen Skånes meddelande angående förslag till bildande av naturreservatet Kullaberg i Höganäs kommun

Stort tack till Klätteraccess Syd, Klätterförbundets Accesskommitté och alla andra som varit med och kämpat för att bevara Kullaberg som det klättermecka det är och har varit. Det har klättrats i Kullaberg i långt över hundra år, tillsammans kan vi se till att vi kan klättra där hundra år till.

Foto Fredrik Rapp.

Mer information

Befintliga restriktioner som påverkar klättringen på Kullaberg finns i accessdatabasen.

För dig som vill fördjupa dig i kritiken eller förslagen hänvisar vi till själva remisen.

Klätterförbundets och Klätteraccess Syds gemensamma remissvar på länsstyrelsen förslag.

Fler artiklar på bergsport.se