Förbud mot klättring föreslås på Kullaberg

Ola Modéer på Highway to Heaven, grad 6, vid Napoleons hatt på Kullaberg. Napoleons hatt är en av väggarna som nu kommer att stängas fram till den 15 augusti. Foto: Fredrik Rapp
Ola Modéer på Highway to Heaven, grad 6, vid Napoleons hatt på Kullaberg. Napoleons hatt är en av väggarna som nu kommer att stängas fram till den 15 augusti. Foto: Fredrik Rapp
Länsstyrelsen i Skåne vill inskränka klättringen på klassiska Kullaberg ännu mer och föreslår nu ett generellt klätterförbud.
Klätterklubbarna i Skåne och Danmark är oförstående. Länsstyrelsen har officiellt inte gett någon förklaring till förbudet.
Med sina 52 väggar och hundratals leder är Kullaberg klättringens Mecka i södra Sverige. Genom åren har skyddet för djur och natur skärpts successivt. Halvön består av flera naturreservat. Inom reservaten finns två områden som har beträdnadsförbud (tillträdesförbud) 1 mars-15 juli på grund av häckande fågel.
Förutom beträdnadsförbuden och förbud mot att sätta borrbultar har klättringen hittills inte haft några restriktioner. Men det förändras nu.
Länsstyrelsen vill slå ihop tre av naturreservaten och ändra föreskrifterna. Ett förslag skickades ut till myndigheter och föreningar i slutet av juli. Enligt förslaget ska det som huvudregel vara förbjudet att ”klättra i berg eller träd” inom reservatet.
Länsstyrelsen vill även förlänga beträdnadsförbudet i fågelområdena till 15 augusti samt utöka ytan för det ena området, vilket drabbar ett par populära klätterväggar.
– De nya föreskrifterna för Kullaberg är en potentiell katastrof för skånsk klättring, säger Fredrik Mattisson, en av medlemmarna i Klätteraccess Syd, som är Skåneklubbarnas accessgrupp.
Ärendet handläggs av länsstyrelsen i Skånes naturskyddsenhet, där Cecilia Backe är chef.
På vilket sätt hotar klättringen djur- och naturvärden på Kullaberg?
– I första hand är det häckande fågel, men vi har ju i och för sig lagt ett beträdnadsförbud på de viktigaste områdena. Sedan kan det vara slitage, att man riskerar att skada arter, säger hon.
– Vi är i en situation där det är många besökare och turism och stora önskemål och krav från besökare att utöva sina friluftsintressen. Det kolliderar väldigt ofta mellan olika intressen. Därför har vi valt den här formen av förvaltning där vi arbetar med kanalisering av hur man utnyttjar området. Vi måste försöka balansera friluftsintressen och naturvård.
Med ”kanalisering” menar Cecilia Backe att länsstyrelsen ska ge dispens från klätterförbudet i vissa utvalda områden som man bestämmer i samråd med klätterkollektivet.
– Det kommer självklart att gå att klättra på Kullaberg, men det kommer att bli zoner där det är OK att klättra. Vi förstår att klättringen är viktig för många och vi hoppas att det finns förståelse för det här nya sättet att arbeta, med kanalisering och zonering. I slutändan vill vi få så många besökare på Kullaberg så nöjda som möjligt.
Vad är det för slitage som klättringen orsakar?
– Om jag har förstått det rätt så kan det vara så att vissa arter tar skada. Jag kan inte svara på vilka utgångspunkter som handläggaren har haft. Det kan vara så att lavar och mossor påverkas kraftigt. Sedan förekommer det också att man slår in bultar permanent i berget, och det har tillkommit över 200 klätterleder. Det är också någonting som man kanske inte vill ha, utan att man då utser vissa områden där man har klättringen. Om det blir fler och fler leder så blir det ett väldigt hårt slitage.
Varför framgår inte det av länsstyrelsens förslag?
– Vi hade kunnat skriva ett hur långt förslag som helst. Alla organisationer är välkomna att lämna synpunkter nu, och då kan man ju be att länsstyrelsen ska klargöra vissa saker lite mer. Men vi måste begränsa oss, det här är bara beslutet och det är på 30 sidor utan bilagor.
Ni vill utöka ytan som har beträdnadsförbud i ett av fågelområdena, varför det?
– Vi har bättre kunskap om var vi har skyddsvärd fågel som häckar i området. Vi måste ta höjd så att de fortsätter häcka där. Men det är handläggaren som sitter på all kunskap, jag kan inte svara på detaljer, säger Cecilia Backe.
Klätteraccess Syd och Svenska Klätterförbundet filar nu på ett svar till länsstyrelsen, som ska vara inlämnat senast den 27 september. Gruppens medlemmar tycker att länsstyrelsen har brustit i kommunikationen.
– I flera år har vi deltagit i dialogmöten där vi pratat om Kullabergs framtid, som nu ligger till grunden för de föreskrifterna vi har framför oss. Det har varit en del av demokratiseringsarbetet för att få den så kallade Europarc-certifieringen. Under de mötena har länsstyrelsen inte tagit upp något klätterförbud. Hur kan de ha missat det? Det borde ha varit högst upp på dagordningen, säger Fredrik Mattisson.
– Länsstyrelsen har haft en jättebra chans att samverka med oss, men har fallerat kapitalt. Så med det i närminne vill länsstyrelsen nu att vi ska omfamna ett totalt klätterförbud, men med ett muntligt löfte om att vi kommer att ha mycket att säga till om i kommande dialogmöten. Hur ska vi kunna lita på det?
Klätteraccess Syd har startat Facebookgruppen Save Kullaberg Climbing och startat en namninsamling i protest mot beslutet. När detta skrivs har omkring 3000 personer skrivit under protestlistan.
Länsstyrelsens förslag (pdf)