Kompensationsstöd till följd av coronaepedemin

Coronaepedemin har slagit hårt mot hela samhället och däribland landets idrottsföreningar. Regeringen har därför beslutat att ett stödpaket på 500 miljoner kronor avsätts för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin.