Samtal med länsstyrelsen om Kullaberg

Kullaberg. Foto: Fredrik Rapp
Klätterklubbarna i Skåne och Svenska Klätterförbundet har haft ett möte med länsstyrelsen om det planerade klätterförbudet på Kullaberg.
Bergsport.se har tidigare skrivit om länsstyrelsens planer på att införa ett generellt klätterförbud på Kullaberg i Höganäs kommun, vilket har vållat folkstorm bland klättrare i södra Sverige.
Den 6 september hade representanter från Skånes klubbar samt Svenska Klätterförbundet ett möte med länsstyrelsen i dess lokaler i Malmö. Båda parter redogjorde för sina ståndpunkter. Klättrarna försökte bland annat få svar på varför ett förbud måste införas.
Länsstyrelsen vill även utöka området som omfattas av fågelskydd och som har beträdnadsförbud under en del av året, men den frågan fanns det tyvärr inte tid att diskutera under mötet.
De nya reglerna som föreslås syftar enligt länsstyrelsen till att skydda djurlivet och naturen på Kullaberg. Länsstyrelsen har önskat skriftliga svar på förslaget och remisstiden har förlängts med tre veckor till 17 oktober.
Det är inte bara klättrare som drabbas av inskränkningar och frågan har uppmärksammats av lokala medier.
Politikerna i Höganäs kommuns näringslivsutskott är kritiska mot länsstyrelsen och är beredda att överklaga ett eventuellt beslut till domstol.
– Kullaberg är livsviktigt för kommunen. I flera år har vi tillsammans med länsstyrelsen jobbat ihop. Och då har allt gått ut på att tillåta saker på Kullaberg. Nu gör man helt tvärtemot, säger kommunalrådet Peter Schölander (M) till Helsingborgs Dagblad.
Bergsport.se 2019-09-02:
Förbud mot klättring föreslås på Kullaberg
Klätteraccess Syd, som är Skåneklubbarnas gemensamma accessgrupp, har startat Facebookgruppen Save Kullaberg Climbing och startat en namninsamling i protest mot beslutet. När detta skrivs har nästan 5.000 personer skrivit under protestlistan.
Länsstyrelsens förslag (pdf)