Undvik klätterolyckor i sommar!

Äntligen semester och tid för klättring! Men glädjen kan grusas fort. Varje sommar inträffar ett antal incidenter ute bland klippor och block.

Vid en olycka på Svaneberget i Bohuslän 2021 föll klättraren och slog bakhuvudet hårt i bergväggen. Klättraren fick en fraktur, hjärnskakning och en liten hjärnblödning. Hjälmen räddade sannolikt hans liv.

Genom incidentrapporterna som klättrare skickar in till klätterförbundet kan vi se att vissa typer av olyckor ofta återkommer varje sommar. Här kommer några goda råd i hopp om att årets sommarklättring ska bli olycksfri.

  • När du lägger egna säkringar, var noga med placeringarna och överskatta inte säkringens hållfasthet. Säkringar kan lossna. Även om ett fall sker på väldigt låg höjd kan konsekvenserna bli stora, så blev det för Sebastian som gjorde ett lågt markfall i Aspen.
  • Var noga med kommunikationen med din klätterpartner. Gå igenom före klättringen vad ni ska göra och vilka kommandon ni kommer att använda. Det gäller särskilt om ni klättrar en kilsäkrad led med bultat ankare, då är det lätt att det uppstår oklarheter kring huruvida klättraren ska bli nedsänkt eller säkra andrepersonen uppifrån. Läs om Rune som överlevde ett markfall på 25 meter i Bohuslän på grund av ett missförstånd.
  • Gå med i en klätterklubb så att du omfattas av klätterförbundets försäkring. Då ingår även kostnadsfri rådgivning vid skador, om olyckan skulle vara framme.
  • Rapportera incidenter till klätterförbundet. Det gäller även om du bara har bevittnat händelsen eller hört om den efteråt. Ju mer kunskap klätterförbundet kan samla in, desto bättre råd och varningar kan vi ge tillbaka till klätterkollektivet.
  • Om du har reflektioner eller förslag är du välkommen att kontakta säkerhetskommittén eller Andreas Andersson på förbundskansliet.

Mer information:

pdf Handhavandefel med Grigri, 2013
pdf Riskabel komfort – risker med fasta/permanenta karbiner, 2013
pdf Analys av två markfall, Bergsport #170, 2016
pdf Säkring oklart – om bristande kommunikation, Bergsport #163, 2014

dokumentsidan kan du läsa fler utredningar och analyser från säkerhetskommittén.

Senaste nytt: