Sex allvarliga olyckor med autobelay – klättrarna glömde koppla in sig

Sex klättrare skadades vid markfall i Sverige och Norge förra året sedan de glömt att koppla in sig i autobelayer och börjat klättra helt osäkrade.

Bild från klätterhallen i Oppdal där två klättrare gjorde markfall och fick svåra skador. Notera att grepp har placerats utanför åtkomshindren, vilket i princip gör hindren verkningslösa och skapar en stor säkerhetsrisk.

En olycka inträffade den 12 december i multisporthallen Valdres Storhall i Norge. En person föll åtta-nio meter och slog i marken. Den skadade ådrog sig frakturer och fördes till sjukhus i ambulans.

När hallen undersökte vad som låg bakom olyckan visade sig att en likadan olycka inträffat bara en vecka tidigare utan att personalen hade upptäckt eller fått kännedom om det. Följderna för klättraren blev inte lika allvarliga eftersom fallet skedde från lägre höjd, men resulterade likväl i benbrott.

I båda fallen hade klättrarna missat att koppla in sig i det automatiska självsäkringssystemet. De hade alltså klättrat utan någon säkring alls.

Detsamma hände en kvinna på klätterhallen Krux i norska Oppdal i mars 2021, berättar Norsk Klatring. Kvinnan, som klättrat i 25 år och är erfaren, föll till marken från sju meters höjd. Efteråt låg hon nästan ett halvår på sjukhus och vårdades för svåra frakturer.

En likadan olycka inträffade i hallen i Oppdal i slutet av juli. Den kända längdskidåkaren Kari Öyre Slind föll nio meter och rakt ned i marken. Hon drabbades bland annat av en bruten fotled, ett uttänjt ledband i den andra fotleden och ett brutet revben.

I Sverige inträffade två markfall på autobelay på två företagsdrivna klätterhallar under 2021. I båda fallen hade klättrarna glömt att koppla in sig. Olyckorna ledde till personskador.

Svenska Klätterförbundet känner till olyckorna tack vare att någon rapporterade dem till incidentdatabasen. Det är möjligt att fler incidenter inträffade i Sverige under 2021 fast de aldrig rapporterades.

Valdres Storhall har efter olyckorna bytt ut sina åtkomsthinder, men även skruvat om lederna så att alla grepp i början av lederna numera befinner sig innanför åtkomsthindren.  

Precis de två åtgärderna har Svenska Klätterförbundets säkerhetskommitté tidigare framhållit som de viktigaste för att undvika olyckorna. Åtkomsthindren måste vara stora och heltäckande och greppen placerade så att det inte går att komma upp på väggen utan att koppla loss åtkomsthindret.

– Det här ett ständigt aktuellt ämne som vi måste påminna om hela tiden. Kunskapen och utrustningen finns, åtgärderna är enkla och billiga, men ändå struntar vissa klätterhallar i det. I många hallar runtom i Sverige ser det fortfarande dåligt ut, säger Robin Dahlberg i säkerhetskommittén.

Statistiken talar sitt tydliga språk. När klätterhallar sätter upp större åtkomsthinder och täcker samtliga grepp minskar den här typen av olyckor dramatiskt. Därefter är det viktigt att inte slappna av i säkerhetstänkandet, understryker Robin.

– Risken är att man glömmer bort allvaret när åtgärderna väl har utförts. Man måste alltid vara på alerten. Till exempel kan det komma nya ledbyggare som börjar sätta greppen utanför hindren igen. Man måste ha bra rutiner i klätterhallen för att genast kunna upptäcka om säkerheten fallerar på nytt.

Dödsolycka på autobelay i USA

Så undviker klubbar misstagen med autobelay

Klättrare skadad i autobelay-olycka

Ny SKF-rapport om riskerna kring autobelay