Ordförandens kommentar, styrelsemöte 25 – 27 september 2020

Klättring Kullaberg
Klättring Kullaberg
Foto Lars Lindwall

Helgen den 25-27 september 2020 hade Svenska Klätterförbundet sitt 255:e styrelsemöte. För den styrelse som valdes på förbundsmötet 2020, var det även första gången vi kunde träffas fysiskt. På så sätt gavs också tid att lära känna varandras olika erfarenheter och perspektiv samt inte minst att få klättra tillsammans.

Styrelsemötet förlades denna gång till Skåne och Kullaberg. Kullaberg är inte bara ett av Sveriges fina klätterområden, utan tyvärr även ett område som i och med bildandet av ett nytt större naturreservat hotats av klätterförbund. Det var därför med stor glädje vi fick en fin hösteftermiddag på klippan i sällskap med representanter från klätteraccess syd, som gjort ett mycket bra arbete för att bevara accessen till Kullaberg.

Efter ett års föräldraledighet är vår ordinarie generalsekreterare Emma, åter på plats. På styrelsemötet redogjorde hon grundligt för hur verksamheten påbörjat arbetet mot de strategiska målen om att accessproblem förebyggs och löses på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, att utbildningssystemet tillgodoser behoven hos svenska klättrare, att elitklättrare presterar väl, är förebilder och utvecklar klättringen samt att anläggningar för klättring och skimo finns tillgängliga för alla som önskar. Vidare tydliggjordes ett fortsatt fokus på de utvecklingsresor om en ändamålsenlig ekonomistyrning samt attraktiv arbetsmiljö på kansliet

På styrelsemötet ägnade vi sedan tid och arbete åt översynen av förbundets policys. Som de flesta organisationer har även Klätterförbundet samlat på sig en mängd olika styrdokument över åren. Med en ny vision på plats och en klättercommunity som utvecklats mycket de senaste åren är det därför viktigt att se över vilka policys vi egentligen har. I arbetet lyfte vi om det som står är aktuellt och korrekt, om det verkligen är ett styrdokument för förbundet (snarare än rutiner och riktlinjer för enskilda arbetsområden) och om just denna policy verkligen behövs fortfarande. Sammanfattningsvis kom vi så långt att vi identifierat både överlappande dokument och en viss otydlighet i till vem policys vänder sig och vad som är den egentliga inriktning de pekar ut. Som exempel: snarare än en specifik BMI policy för hela förbundet behöver vi kanske ha en policy som säger ”Förbundet anser att hälsa för livslångt klättrande är viktigare än kortsiktiga prestationer”, en sådan policy ger sedan inriktningen för arbete, styrdokument och eventuella regler som behövs i såväl landslag som tränarutbildningar.

Styrelsen beslöt även för att åter ta kontakt med alla klubbordförande, främst för att etablera en relation, men även för att stämma av behov och önskemål runt om i klättersverige. Särskilt viktigt blir det att tillsammans tala om hur nationella träffar och förbundsmöten kan bli en efterfrågad och välbesökt del av utvecklingen i svensk klättring. En fortsatt viktig fråga är hur vi bättre kan arbeta med alla kompetenta klättrare som engagerar sig i kommittéer och landslag på nationell nivå. Kanske är kommittéerna del av ett gammalt arbetssätt, där nya utmaningar och behov kräver nya och varierande former för att bidra och bli en del av framtiden.

Förutom allt detta avhandlade styrelsemötet riktlinjer inför kommande budget och verksamhetsplaner, hur utbildningssystemet ska utvecklas för att möta klättrares behov, ekonomiska utmaningar för klätterklubbar och bidrag till lyckat accessarbete. Vi talade också om att tillsammans med andra specialförbund i Riksidrottsförbundet lyfta frågan om hur ekonomiskt stöd bättre kan utformas för att passa klättring. Klättring, som likt några andra idrotter är en snabbt växande livsstilssport, med stor grad av spontant utövande, en mångfald av anläggningar och aktörer samt goda förutsättningar för livslångt utövande.

Truls Neubeck
Ordförande Svenska Klätterförbundet, 
truls.neubeck@klatterforbundet.se


Dokument

pdf Protokoll från styrelsemöte 255 publiceras inom kort

Övriga protokoll från förbundsmöten, styrelsemöten och nordiska möten.

Kommentarer från tidigare möten