Ordförandens kommentar, styrelsemöte 21-22 november 2020

Helgen 21-22 november hade Svenska Klätterförbundet styrelsemöte. Det var ett digitalt möte där vi tyvärr inte fick möjlighet att lära känna varandra genom att klättra tillsammans, men det är något vi alla behöver hantera i denna tid.

Mötet var bra och vi tog beslut om budget och verksamhetsplan för 2021. Sammanfattningsvis fortsätter resan mot ett stabilt förbund som med professionellt arbete och ordning på verksamheten tar fortsatta steg mot de strategiska målen för 2025.
För de cirka två miljoner kronor som ni medlemmar bidrar med, kan vi genom projektmedel och stöd från Riksidrottsförbundet planera för en verksamhet som med drygt nio miljoner kronor syftar till:
– Att accessproblem förebyggs och löses på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.
– Att förbundets utbildningssystem tillgodoser behoven hos svenska klättrare.
– Att elitklättrare presterar väl, är förebilder och utvecklar klättringen.
– Att det finns anläggningar för klättring och skimo tillgängliga för alla som önskar.

Styrelsemötet inleddes i övrigt med en överblick av de samtal som hittills gjorts med alla er som är ordförande i klätterklubbarna. Generellt kan vi säga är att accessarbetet ofta fungerar bra, att fullbokade klätterväggar är ett hinder för att utvecklas och växa och att en majoritet av klubbarna tycker att utbildningssystemet har blivit tydligare och mer tillgängligt – samtidigt som några fortsatt tycker att det är svårt och dyrt. Vi fick också åsikter om att det är bra att det finns elitklättrare om är förebilder även om klubben inte själv elitsatsar.
Samtidigt som dessa olika berättelser om klättringen i Sverige är nödvändig för vår förståelse som förbundsstyrelse har samtalen varit mycket värdefulla för att minska avståndet mellan klätterklubbar och styrelsen. Ytterst är förbundet till för klättrare och genom ökat samarbete, dialog och förståelse kan vi tillsammans utveckla klättringen för alla klättrare.
En sak som också blev tydlig är hur förbundet behöver bli bättre på att få ut information om de möjligheter som redan i dag finns. Som till exempel att de klubbar som utbildar instruktörer, tränare, ledbyggare, föräldrar med flera har all möjlighet att göra detta kostnadsfritt genom projektstöd.

Vidare under dagen behandlade vi nya normer för instruktörsnivåerna, ett viktigt delsteg i det stora projekt som ser över och förenklar beskrivningarna över hur en går tillväga och vad som krävs för att bli instruktör i Klätterförbundets utbildningssystem.

Dagen avslutades sedan med ett arbetspass där vi fortsatte översynen av de många olika styrdokument som förbundet samlat på sig genom åren. Utöver de stadgar och strategier ni medlemmar beslutade om på förbundsmötet, kan det behövas ett fåtal policyer som förtydligar hur vi ser på hälsa, miljö och etik. Dessutom behövs både rutiner för kansliets arbete och tillgänglig information till alla klättrare. Information som bör innehålla såväl goda exempel som tydlighet kring vad som gäller exempelvis för att etablera nya klippor, träna eller söka bidrag.

I maj 2021 arrangeras Riksidrottsförbundets Riksidrottsmöte (RIM). Inför det mötet har jag fått uppdraget att undersöka möjligheterna för att ytterligare påverka idrottsrörelsen i en för klättringen gynnsam riktning kring frågor om exempelvis spontanidrott, livslångt idrottande och anläggningsfrågan. Kort sagt hade vi ett bra möte. Vi som styrelse försöker bidra till utvecklingen samtidigt som vi är öppna för att lära oss på vägen.

Truls Neubeck
Ordförande Svenska Klätterförbundet, 
truls.neubeck@klatterforbundet.se


Dokument

pdf Protokoll från styrelsemöte 256

Övriga protokoll från förbundsmöten, styrelsemöten och nordiska möten.

Kommentarer från tidigare möten