Iskalla instruktörer

Isklätterinstruktör är den högsta instruktörsgraden Klätterförbundet har gällande utomhusklättring och det tillhör inte vardagen kunna presentera två nyexaminerade isinstruktörer.

Winter is coming

Klätterförbundet får regelbundet inbjudningar att delta i internationella klätterträffar. Som en medlemsförmån är det beslutat att dessa inbjudningar ska förmedlas bland förbundets klubbars medlemmar. Nu senast damp det ner en inbjudan till BMC’s internationella vinterträff 2016.