Iskalla instruktörer

nya-isistruktörer
Stefan Lindblom med två nykläckta isklätterinstruktörer.
Isklätterinstruktör är den högsta instruktörsgraden Klätterförbundet har gällande utomhusklättring och det tillhör inte vardagen kunna presentera två nyexaminerade isinstruktörer. 
led-is
Oscar Brodén på led.
Oskar Broden från Åredalens Klätterklubb och Mattias Hedberg från Karlstad Klätterklubb examinerades i början av mars till isklätterinstruktörer i Klövsjö, Jämtland. Examinationen hölls av Stefan Lindblom och innehöll en rad moment för att kontrollera kunskapsnivån på de nya instruktörerna. Moment som bedöms är bland annat instruktörens egna förmåga på is- och mixklättring samt drytooling. Utöver den egna förmågan behöver den blivande instruktör även visa goda kunskaper om och hur man på ett bra sätt lär ut bland annat standplats, abalakow, multipitch isklättring med elever, multipitch firning på is, isklättertekniker samt risk och säkerhetsbedömning inför färd.
Oscar och Mattias examinerades enligt en för 2016 uppdaterad norm för isklätterinstruktörer. Normen har moderniserats gällande utrustning och att man har valt att förenkla för aspiranten tillgodose sig nödvändig praktik. Den uppdaterade normen gör det möjligt för aspiranten att lägga hela eller delar av sin praktik efter genomförd examen. Den uppdaterade isnormen samt ett antal andra uppdaterade utbildningsnormer kommer presenteras på bergsport.se inom kort.
För att bli auktoriserad instruktör krävs ett brinnande intresse för klättring och en vilja att lära ut sina kunskaper till andra. Grunden för att bli isklätterinstruktörer är att vara auktoriserad klippklätterinstruktör, att kunna visa upp en solid instruktörserfarenhet samt flera års erfarenhet av isklättring. Har du frågor om hur du ska gå tillväga för att bli auktoriserad isklätterinstruktör kan du kontakta Stefan Lindblom, sektionsansvarig utbildningskommittén is.