Förbundsmötet fortsätter digitalt – alla klubbar kan anmäla sig

När förbundsmötet arrangerades i Uppsala var 21 klubbar representerade. Tiden räckte dock inte för hela mötet. Onsdagen före midsommar går ombuden vidare med dagordningen, och nu kan fler klubbar delta. – Alla våra klubbar har möjlighet att anmäla sig, säger Lollo Blomberg, ordförande för Svenska Klätterförbundet.

Förbundsmötet 2024 inleddes i Uppsala och fortsätter digitalt. Foto: Janna Askenberg

På mötet behöver arbetsordningen justeras och sen behandlas återstående dagordningspunkter. Förbundet har reserverat fyra timmar för mötet: 18.00-22.00. Förhoppningen är dock att tre timmar räcker.

Vi uppmuntrar ombuden att lämna eventuella förslag i VoteIT i god tid före mötet. Det ger oss absolut bäst förutsättningar att genomföra mötet på ett effektivt sätt, säger Lollo Blomberg, ordförande för Svenska Klätterförbundet.

De punkter som är kvar på dagordningen är:

  • Proposition 4: Möjlighet till digitalt förbundsmöte
  • Motion: Alpina satsningar
  • Motion: Stöd för fortsatt tillgång till Bohusläns klättring
  • Fastställande av arvode till förtroendevalda
  • Motion: Kansliets tjänster ska vara på distans
  • Motion: Alpin klättring, dokumentation och alpina kommittén
  • Motion: KPI för jämställdhet
  • Eventuellt beslut om stadgeändringar för verksamhetsrevisorn

I Uppsala valde förbundsmötet att avvakta med beslut om nya strategiska fokusområden. Tills vidare gäller nuvarande strategiska plan med fokus på access, anläggning, elit och utbildning.


Förbundsmötet, del 2

Observera att klubbar som vill delta i mötet (rösta, föredra motioner, begära ordet) måste vara representerade av ett föranmält ombud. En ny röstlängd justeras till mötet.

Här anmäler du dig som OMBUD för en klubb och här anmäler du sig som ÅHÖRARE utan rösträtt. Handlingarna finns i VoteIT samt på förbundsmötets dokumentsida.

Mer info finns på förbundsmötessidan.


Läs mer: Ny vision för Svenska Klätterförbundet efter förbundsmöte