Nytt bidrag för anläggningar – miljonregn över idrotten under 2024

Klätterklubbar som planerar att bygga en klätterhall får nu en tidig julklapp: chansen att söka ett nytt bidrag på maximalt 5 miljoner kr.

Men det är bråttom, ansökan måste lämnas in och beviljas i år.

Så här såg det ut när Bohusläns KK byggde sin boulderhall 2017. Foto: Jonatan Rask

Sedan länge erbjuder Riksidrottsförbundet anläggningsstöd till idrottsföreningar. Stödet finns i olika varianter, bland annat finns ett bidrag på maximalt 400000 kr för mindre projekt och ett bidrag till större projekt då maxbeloppet är 2 miljoner. Bidragen administreras av RF-SISU:s distriktskontor.

Trycket har varit stort. På många håll i landet har RF-SISU slutat bevilja det större bidraget så att fler föreningar ska kunna få del av pengarna.

Men nu öppnar sig nya möjligheter. I april beslutade regeringen att ge RF mer pengar för att öka tillgången på anläggningar och idrottsmiljöer. Och i förra veckan beslutade RF hur pengarna ska fördelas.

En ny form av anläggningsstöd införs under 2024. En idrottsförening ska kunna få maximalt 5 miljoner kr i bidrag. Stödet prioriteras för projekt i socioekonomiskt utsatta områden med inriktning att stärka fler och nya målgrupper. Totalt satsar RF 95 miljoner kr på stödet.

Det gäller att vara snabb. Ansökan för detta utökade bidrag måste lämnas in och beviljas under 2024. Däremot behöver inte den nya anläggningen vara färdigbyggd under året, byggprocessen får ta flera år.

Klubbar som är intresserade bör ta kontakt med sitt RF-SISU-distrikt och be att få prata med den ansvarige för anläggningsstöd. Vill du veta mer om planeringen av själva byggandet så rekommenderar vi att läsa Svenska Klätterförbundets broschyr ”Att bygga klättervägg”.

RF har även beslutat att anslå 20 miljoner kr i bidrag till de nationella idrottsförbunden och RF-SISU för att stärka kunskapsutvecklingen inom anläggningar och idrottsmiljöer.

Senaste nytt: