Ny vision för Svenska Klätterförbundet efter förbundsmötet 2024

Svenska Klätterförbundet har fått en ny vision: Fler än någonsin – tillsammans mot toppen. Det beslutades av 28 ombud från 21 klubbar under förbundsmötet i Uppsala.

Efter ett intensivt förbundsmöte, med många omröstningar och inlägg, kunde delegaterna lämna Uppland med vision, verksamhetsinriktning och ekonomisk plan. Förbundet hade då fått en nyvald styrelse, där Lollo Blomberg fick förnyat förtroende som ordförande, och en värdegrund.

Det visade sig dock att sex timmars möte var för lite. Flera klubbar lämnade förslag i det digitala mötesverktyg som användes under mötet, och inläggen tog tid att hantera. Till sist slog Robin Harms Oredsson, som var ordförande för mötet tillsammans med Therese Sysimetsä, fast att tiden inte räckte. De gjorde sitt bästa för att snabba på processen.

Jag ber er om att inte ta debatt i frågan, utan bara gå till beslut. Och även senare försöka korta ner debatten, sa Robin Harms Oredsson vid en omröstning efter lunch.

Mötet gjorde just då en specialmanöver där ombuden röstade om dagordningen och hanteringen av resterande mötestid.

En fråga som engagerade många var styrelsens förslag om förbundets nya strategi. Flera klubbar hade åsikter som inte hann behandlas under söndagen, varför styrelsen fick ta hem förslaget om strategiska fokusområden och för att processa det ett varv till.

Medskicken ska gås igenom och förankras med klubbarna. Efter det kan den läggas fram igen. Nuvarande strategi gäller hela 2025, så vi har tid, säger Emma Borggrén-Franck, generalsekreterare för Svenska Klätterförbundet.

En annan fråga som genererade många namn på talarlistan var styrelsens förslag på förändring av medlemsavgifterna. Efter debatt och en långdragen omröstningsprocess slog ordföranden fast:

– Ni har beslutat att inte ändra medlemsavgiften.

Vid mötestidens slut, 15.00, fanns flera punkter kvar att besluta om. Då fick ombuden rösta: Skulle mötet fortsätta med digitala omröstningar fram till lunchtid dagen efter, eller skulle ett videomöte bokas för de bordlagda punkterna?

Efter votering landade mötet i ett beslut:
– Vi finner att Antons förslag från Stockholms Klätterklubb har vunnit den här omröstningen, sa slog Robin Harms Oredsson.

Det innebär att ett onlinemöte kommer att bokas. För den som vill veta mer om mötet publiceras protokollet här på klatterforbundet.se.


FAKTA/Närvarande klubbar

Uppsala Klätterklubb, Nyköpings Klätterlubb, Stockholms Klätterklubb, Göteborgs Klätterklubb, BLX Climbing Club, Bohusläns Klätterklubb, Umeå Klätter & Högfjällsklubb, Sundsvalls Klätterklubb, Slaktis Klätterklubb, Tunabergs Högfjälls och Klätterklubb, Östersunds Klätterklubb, Solna Klätterklubb, Kvibergs Klätterklubb, Dalarnas Klätterklubb, Skånes Klätterklubb, Mora Klätterklubb, Visby Klätterklubb, Enköpings Klätterklubb, Höglandsklättrarna Tranås Klätterklubb, Nacka Värmdö Klätterklubb, Lerums Klätterklubb

Svenska Klätterförbundets värdegrund

Vi är inkluderande
Vårt förhållningssätt är öppet, välkomnande och nyfiket. Vi drar nytta av olikheter och värnar mångfald. Hos oss är alla välkomna.

Vi är ansvarstagande
Hänsyn till och respekt för natur, djur och andra klättrare, i nutid och i framtid, är grundläggande. Som klättrare höjer vi våra röster när vi möter orättvisor eller oschysst beteende.

Vi är dynamiska

Vi är modiga när vi tillsammans söker nya vägar att utveckla organiserad klättring. Vi lär av våra misstag och gör nya försök.

Som klättrare är vi ambassadörer för svensk klättring. Vårt agerande ska bidra till att fler upplever glädjen och friheten med klättring hela livet.

Svenska Klätterförbundets vision

Fler än någonsin – tillsammans mot toppen

Nya förbundsstyrelsen

Lollo Blomberg, Stockholms Klätterklubb
Adam Herring, Nacka-Värmdö Klätterklubb
Bobby Ong, Göteborgs Klätterklubb
Åsa Eliasson, Örebro Klätterklubb
Mikael Andersson, Luleå Klätterklubb
Ella Wåhlin, Nacka-Värmdö Klätterklubb
Marcus Kern, Solna Klätterklubb
Joakim Tunje, Halmstad Klätterklubb (suppleant)
Melissa Gubril, Tunabergs Högfjälls- och Klätterklubb (suppleant)