Klubbföreträdare: Fyll i enkäten – låt oss bli bättre tillsammans

Svenska Klätterförbundet vill erbjuda bättre stöd till förbundets 83 klubbar och har därför valt att göra en kartläggning. – Det är av stort värde att våra klubbföreträdare fyller i enkäten, säger Janna Askenberg, kommunikationsansvarig på förbundet.

Enkäten tar upp frågor om klubbverksamheten: Om träningsgrupper, tillgång till klätteranläggning (eller inte!), sökta stöd och liknande. Den tar max fem minuter att fylla i.

För att kunna göra den allra bästa verksamheten för våra klubbar och våra omkring 15 000 medlemmar behöver vi veta vilka era utmaningar är. Fyll i enkäten, så vi kan bli bättre tillsammans, säger Janna Askenberg.

Bland de som svarar före 31 maj lottar förbundet ut två platser på en tränarutbildning (nivå 1)

—> Här hittar ni enkäten.

Stort tack för ert bidrag!