Klätterförbundets valberedning ska väljas – nominera nu

Valberedningen har ett av SKF:s roligaste uppdrag: ta fram förslag på styrelsen för nästa mandatperiod. Uppdraget är utmanande och hedrande på samma gång. Nu är det dags att nominera kandidater för valberedningen 2022-2024.

Valberedningen väljs på förbundsmötet den 21 maj. En ordförande och två ledamöter, både kvinnor och män, ska ingå i gruppen. Valberedningen väljs för två år och är inte en del av förbundsstyrelsen.

Vet du någon som passar som valberedare? En person som skulle kunna hitta kandidater för en styreslse som företräder svensk klättring på ett bra sätt? Nominera genom att mejla till valberedningen@klatterforbundet.se.

Ombud kan nominera representanter till valberedningen under förbundsmötet. Den som föreslås ska då ha blivit tillfrågad på förhand och godkänt nomineringen, enligt Svenska Klätterförbundets stadgar. I stadgarna kan du läsa mer om valberedningens uppdrag och de övriga grunder som SKF:s verksamhet vilar på.

Läs mer om förbundsmötet och träffarna inför. Förbundsmötet arrangeras den 21 maj.


Vet du någon som är bra på att se framåt? Den personen kan vara perfekt som valberedning för SKF: Foto: Alexander Nordvall

Senaste nytt: