Förbundsmötet

Vartannat år arrangeras Svenska Klätterförbundets förbundsmöte. Förbundsmötet är SKF:s högsta beslutande organ.

Möjligheten att påverka

Förbundsmötet innebär en chans att påverka klätterförbundets riktning. Som medlem i en klubb kan du lämna förslag till förbundsmötet i form av motioner. Även specialidrottsdistriktsförbunden kan lämna motioner. Förslag från styrelsen kallas propositioner.

Hur många röster?

Varje klubb har rätt att rösta på mötet. Hur många röster respektive klubb har styrs av stadgarna, som reglerar antalet röster i förhållande till medlemsantalet i klubbarna.

Den som inte deltar som ombud med rösträtt, kan delta som åhörare och lyssna på mötet.

Klubbarna väljer styrelse

På förbundsmötet väljs den styrelse som ska leda förbundet de nästkommnade två åren. En ordförande, sex ledamöter och två suppleanter ska utses. På förbundsmötet 2022 valdes Lollo Blomberg till ordförande för Svenska Klätterförbundets styrelse.

Förbundsmötet 2022

  • Förbundsmötet arrangerades digitalt och ett trettiotal klubbar närvarade. Mötet fattade bland annat beslut om strategisk plan samt valde en ny styrelse.
  • Protokollet från mötet finns på vår dokumentsida.