Förbundsmötet – vårt högsta beslutande organ

Vartannat år samlas Svenska Klätterförbundets klubbar för förbundsmöte. 2020 arrangerades mötet digitalt på grund av pandemin och vi gör likadant 2022.

Snart samlas vi igen

2022 arrangeras förbundsmötet den 21 maj. Vi återkommer med mer information under våren, både på den här sidan och i våra andra kanaler.

Punkterna på dagordningen

Förbundsmötet är Svenska Klätterförbundets högsta beslutande organ där vi utser en styrelse som leder arbetet de två nästföljande åren. Utöver val av styrelse behandlas ett antal ärenden vid förbundsmötet: Motioner och propositioner. De förstnämnda initieras av klubbarna och klubbarnas medlemmar, eller specialidrottsdistriktsförbund. De sistnämnda är ärenden som initerats av styrelsen.

Motionerna ska inkomma senast åtta veckor före förbundsmötet och presenteras på förbundsmötet tillsammans med ett utlåtande från styrelsen.

Vem är med på mötet?

Klätterförbundet stadgar reglerar vem som ska vara med på förbundsmötet.

Så här säger stadgarna: ”Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna. Ombud skall vara medlem i den förening som företräds, och får inte företräda mer än en medlemsförening. Ombud får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. Medlemsförening får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. Ombud skall medföra fullmakt från sin förening. I fullmakten skall ombudets rätt att utöva rösträtt anges. Medlemmar i SKF:s föreningar är välkomna att närvara vid förbundsmötet”.

Visst hade det varit trevligt med ett fysiskt förbundsmöte? Det digitala möjliggör dock för fler att smidigt delta.

Möjligheten att påverka

Förbundsmötet innebär en chans att påverka klätterförbundets riktning och varje klubb har rätt att rösta i de olika frågorna. Hur många röster respektive klubb har styrs av stadgarna, som reglerar antalet röster i förhållande till medlemsantalet i klubbarna.

Kanslipersonal

Emma Borggrén-Franck

Generalsekreterare

emma.borggren@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 23

Patrik Kleveback-Blom

Landslag, tävling & träning

patrik.blom@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 24

Andreas Enqvist

Information, access

andreas.enqvist@klatterforbundet.rf.se
08 699 65 21

Andreas Gustafsson

Verksamhetsutvecklare

andreas.gustafsson@klatterforbundet.rf.se
072-232 61 99

Johanna Wernqvist

Utbildning, friluftsliv

johanna.wernqvist@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 22

Eva Rimnäs

Utbildningsadministration

eva.rimnas@klatterforbundet.rf.se
070-356 27 05

Andreas Andersson

Nyhetsredaktör (frilans)

andreas.andersson@klatterforbundet.se