Gör som Truls, Frida och Ola – engagera dig i klätterförbundets styrelse

Frida Holstad, Ola Segnestam Larsson och Truls Neubeck har alla varit med i Svenska Klätterförbundets styrelse de senaste två åren (Truls har varit ordförande i fem år!). De är rörande överens: Styrelsen är rätt plats för den som vill bidra till framtiden för svensk klättring.

Frida Holstad, Ola Segnestam Larsson och Truls Neubeck bidrar alla med ideell tid, energi och en vilja att förbättra möjligheterna för svensk klättring.

Ett par personer i svensk klättring har ett extra spännande uppdrag just nu. De tar emot nomineringarna till Svenska Klätterförbundets nya styrelse och väljer ut en grupp personer som tillsammans skulle kunna representera hela den bredd som förbundet står för. Därefter väljer förbundsmötet styrelsen i maj.

Truls Neubeck, ordförande i förbundsstyrelsen sedan 2017, ser fram emot att se valberedningens förslag till ny styrelse. Han konstaterar att dagens styrelse har en ”ganska bra representation från det väletablerade Klätterklubbssverige”, men att det finns delar att utveckla:
– Dagens styrelse är ganska homogen och medelålders. Vi har provat klättring i olika former och rör oss ganska vant i friluftslivet. Men olikheter behövs. Det vore bra med fler perspektiv: andra grupper av klättrare och personer som kan utmana. Vi behöver fler unga, fler kvinnor. Vi behöver personer som förstår och har kompetens om att klättring är både friluftsliv och idrott. Det vore bra med en styrelse som kan navigera i kombinationen av ideellt och kommersiellt, säger han.

Han, Frida Holstad och Ola Segnestam Larsson är ganska typiska representanter för dagens styrelse, även om de självklart har olika kunskap och kompetenser med sig. De har tillsammans med övriga styrelsen arbetat hårt för att professionalisera förbundet, ett uppdrag som kom från förbundsmötet 2020. Klättring växer oerhört snabbt och behoven är stora.

Arbetet har varit tufft och krävt insatser från den sittande styrelsen. Truls, Frida och Ola lyfter alla fram ”tid” som en faktor av betydelse för den som vill engagera sig mellan 2022 och 2024, den period som nästa styrelse väljs för.

Ola, vill du säga något till den som funderar på att engagera sig i förbundets styrelse?  
– Att det är en bra fundering och att de ska göra det om de har en passion för klättring, om de känner att de vill bidra till att utveckla klätterförbundet och därmed klättringen i Sverige. Och om de har tid att lägga ned, säger Ola Segnestam Larsson.

Frida, vad har varit svårast med styrelsearbetet de här två åren?
– Det svåraste, men också något av det roligaste, har nog varit att som ny sätta mig in i verksamheten på flera olika plan. Att förstå hur allt hänger ihop. Allt ifrån att vara ett specialidrottsförbund (SF) tillhörande Riksidrottsförbundet (RF), styrelsens strategiska utvecklingsarbete och styrdokument, till den verksamhet som kansliet och klubbarna bedriver, säger Frida Holstad.

Alla tre lyfter att framtiden ser ljus ut och pekar på den tillväxt klättringen har haft i Sverige de senaste åren. ”Den stora frågan är vilken plats klätterförbundet kommer att ha i den framtiden”, funderar Ola.

Frida lyfter anläggnings- och accessfrågorna som prioriterade för framtiden:
– Gymmen gör klättringen väldigt tillgänglig för många och tröskeln att börja blir betydligt lägre. Det är såklart jätteroligt, men det kan också medföra utmaningar om tillgången inte ökar i samma takt som efterfrågan. Det gäller både klättring inomhus och utomhus, säger hon.

Även Truls pekar på vikten av tillgänglighet och hyllar det faktum att nya anläggningar öppnar, samt att det fortfarande går att hitta nya leder och boulderblock – till och med på en plats som Stockholm.

Hur ser framtiden ut för svensk klättring?
– Den kommer bara att växa, med viss växtvärk på vägen. Vi ser att nya möjligheter kommer fram i mötet mellan ideellt och kommersiellt. Vi ser många fler som klättrar. Det är spännande och utmanande, säger han.

Frida, vad vill du säga till den som funderar på att engagera sig i styrelsen?
– Har du tid, engagemang och ett brinnande intresse för klättring? Go for it! Du behöver inte vara en avancerad klättrare, utan fundera på vad du kan bidra med som kan gynna förbundet. Kanske jobbar du med fastigheter, ekonomi, personal eller strategi och verksamhetsutveckling inom någon helt annan bransch? Kanske har du lång erfarenhet från ideell verksamhet eller som anställd i något annat förbund? Mitt tips är att tänka brett.


Klubbarna i Svenska Klätterförbundet väljer en ny förbundsstyrelse på förbundsmötet den 21 maj 2022. Har du tips på någon som bör nomineras, eller är du själv intresserad? Kontakta valberedningen – de är beroende av tips från klubbarna och klubbmedlemmarna.

Det finns inga krav på tidigare styrelseerfarenhet, men du måste vara (eller bli) medlem i en klätterklubb ansluten till förbundet. Hur mycket tid styrelsearbetet tar är individuellt, men både Ola och Frida uppskattar tidsåtgången till ungefär tio timmar i månaden. Andra poster, som ordförande och vice ordförande, kräver mer tid.


Senaste nytt: