Lollo Blomberg: ”Häftigt att planera för stor verksamhet”

Svenska Klätterförbundets ordförande Lollo Blomberg kommenterar andra styrelsemötet för mandatperioden. Styrelsen möttes digitalt 29 november och 8 december

Lollo Blomberg, ordförande för Svenska Klätterförbundet, kommenterar senaste styrelsemötet. Foto: Lars Lindwall

Första kvällen började med en hel del återrapportering om sammankomster där styrelseledamöter deltagit.  

I maj 2023 arrangeras Riksidrottsförbundets Riksidrottsmöte (stämma) och under hösten har vi deltagit i flera dialoger med RF samt nätverkat under deras stora konferens Riksidrottsforum. På forumet fick vi tycka till och diskutera fyra stora frågor: Idrottsrörelsens framtidsfrågor från 2025, översyn av RF-SISU distriktsstruktur, ekonomiskt stöd 2024-2025 samt Trygg idrott. Vi driver på och försöker påverka så mycket vi kan i den riktning som gynnar klättringen och våra medlemmar. 

Sveriges Olympiska Kommitté bjöd in till nätverksträff i Olympia, Grekland, för förtroendevalda inom styrelsen för att diskutera elitidrott 2030 samt vision och verksamhetsinriktning. Både där och på IFSC:s årsmöte ”General Assembly” representerade Adam Herring oss på Svenska Klätterförbundet. Inom IFSC pågår en hel del arbete inom demokratisk styrning som vi identifierat som viktigt för oss att påverka.  

I övrigt har årets andra ordförandeträff genomförts, den här gången med temat “Klätterhall”. Det pågår mycket bra inom anläggningsområdet, men finns även en hel del oro från klubbar runt om i landet, då det råder anläggningsbrist. Det är en prioriterad fråga som vi bevakar inom styrelsen för att skapa rätt förutsättningar för kansliet att stötta våra medlemmar. 

Andra kvällen under styrelsemötet ägnade vi oss åt en nu godkänd verksamhetsplan och budget för 2023 som ligger i linje med den strategiska plan som antogs på förbundsmötet. Som jag nämnde sist är vi inne i en spännande fas där kansliet fortsätter växa och där de projekt vi söker medel för godkänns, allt för att skapa och göra verksamhet för klättrare och klubbar runt om i landet. Mer om projekten finns att läsa här.

För de cirka två miljoner kronor som ni medlemmar bidrar med, och genom projektmedel och stöd från Riksidrottsförbundet och Svenskt Friluftsliv, kan vi planera för en verksamhet som omsätter 13 miljoner. Och som vår generalsekreterare säger: Det är häftigt! Jag, som ordförande, kan bara hålla med! 

Nästa styrelsemöte sker i början av februari 2023. 

Lollo Blomberg, ordförande Svenska Klätterförbundet 
 


Senaste nytt: